Непозволена увреда

 • COVID – 19 ще бъде признат за професионална болест. Анализ на проф. Поля Голева

  1.Консултативният комитет на Европейския съюз за безопасност и здраве на работното място обоснова необходимостта Ковид – 19 да бъде признат за професионално заболяване. Засега само в областта на здравеопазването и социалните грижи и оказване на помощ по домовете, а при настъпване на пандемия – и в други сфери, в които има риск от заразяване и възникване на огнища от заразвяване1.

 • Отговорността на лекаря за вреди

  Лекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно съвременните, общоприети достижения на медицинската наука и практика.

 • Отговорността на лекаря за вреди

  Лекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно съвременните, общоприети достижения на медицинската наука и практика. При отклонение от тези задължения, в резултат на което са възникнали неблагоприятни последици за болния, може да се ангажира отговорността на лекаря, ако неговото действие или бездействие са в резултат на виновно поведение. Виновно е поведението не само в случаи на преднамереност и умисъл. Виновно е поведението и когато лекарят е знаел за последиците, но поради небрежност не ги е предотвратил или не е знаел, но предвид длъжността му е трябвало да ги знае.

 • Лекарска грешка е причина за смъртта на родилката в Благоевград

  Грешка в при интубирането е непосредствената причина за смъртта на 31 – годишната родилка в МБАЛ Благоевград. Жената почина на 17 юни по време на планирано секцио, заедно с нероденото си дете.
  Тогава от директора на лечебното заведение беше дадено следното обяснение:

 • Глоба за хирург в Австрия, ампутирал грешния крак на пациент

  Хирург в Австрия бе глобена, след като ампутирала грешния крак на пациент по-рано тази година, предаде Би Би Си.

  На възрастния пациент бил отстранен десният крак вместо левия, а грешката била установена два дни по-късно.

 • Пациент осъди болница за ненужна операция

  Университетска болница е била осъдена за непозволена увреда на свой пациент. Пациентът е бил опериран по повод на костно онкологично заболяване. Хирургичният екип не е взел проба за изследване (гефрир) по време на операцията. Хистологичната находка, изследвана след операцията показала, че в отстранената част от костта няма туморни клетки. Поради големият обем на изрязаната част от костта, последва нейното счупване. На мястото възниква инфекция. Последва нова фиксация с метална плака и ново счупване.
  Съдът намира, че са нарушени разпоредбите на няколко медицински стандарта, както и общите принципи уреждащи защитата на правата на пациента, в това число и документ за информирано съгласие, който не отговаря на изискванията на закона.

 • Какво е „арбитражна експертиза“ и има ли значение в делата за медицинска грешка?

  1.Сами по себе си и двата термина - „арбитражна“ и „експертиза“ са юридически и имат установено в правораздавателната практика значение.
  Арбитражът е извънсъдебен способ за решаване на правни спорове от недържавно образование, овластено въз основа на споразумение между спорещите страни.

 • Правото на НЗОК на регресен иск. Кого защитава и кого не закона

  1. В Република България здравеопазването се финансира от здравноосигурителната система, която включва задължителното и доброволното здравно осигуряване, от пациентите, от държавата и общините, от застрахователни дружества. В Закона за здравното осигуряване се предвижда правото на здравноосигуреното лице да получи медицинска помощ и медицински услуги, които се покриват от задължителното здравно осигуряване.

 • Синдром на чупливия череп в медицинското право

  Основно право на човека и в частност на пациента е, когато бъде увредено неговото здраве или отнет животът му от виновно и противоправно деяние на друго лице, той или неговите наследници да получат обезщетение на имуществените и неимуществените вреди, които са претърпели. Най-важното изискване е да има причинна връзка между непозволеното увреждане и възникналите вреди.

 • Не само телесното, но и психическото увреждане подлeжи на обезщетяване

  1. В класическото деликтно право и в областта на обезщетяването на вредите, причинени от неизпълнение на договора винаги се е обръщало внимание на телесната повреда – тежка, средна и лека.

 • Кратък обзор на българската съдебна практика за лекарската грешка (първа част)

  1. През последните 20 години българското общество стана твърде чувствително към медицинското обслужване и към грешките на диагностиката и лечението, допускани от медицинските специалисти.

 • Кратък обзор на българската съдебна практика за лекарската грешка(втора част)

  1. Съдът взема решение за търсене на отговорност от лекар, който не е положил дължимата грижа, само когато се установи коя точно норма на закона е нарушена или не е спазена.

 • Проф. Голева: Чуждестранният опит в областта на лекарските грешки. Препоръки

  1. Още през 2014 г. Департаментът по здравеопазване на Великобритания отбелязва, че около половината от 850 000 неблагоприятни случаи всяка година в болниците на Англия и Уелс са могли да бъдат предотвратени.

 • Предварителна оценка при нарушени права

  Всеки от нас се разболява, търси и получава медицинска помощ. Както при всяка друга човешка дейност и тук правата ви на пациент, могат да бъдат нарушени.
  Понякога, това нарушение ще ви изглежда очевидно, а в други случаи може да имате само съмнения или дори да не разберете, че правата ви са нарушени.

 • ИАМН: Кракът на бебето е счупен в болницата! Какво следва?

  На 1 април дете на 26 дни е прието в МБАЛ Благоевград АД със симптоми на жълтеница. На 3-ти април дежурната акушерка забелязала, че крачето на детето е счупено.

 • Открито за медицинските грешки. От д-р С. Кацаров

  Дебатите за здравната система напоследък най-често са свързани със спорове как да се разпределят парите и лимитите между лечебните заведения. Понякога се обсъждат достъпа до медицинската помощ и качеството ѝ. Една много рядко обсъждана тема е тази за безопасността на пациентите. В тази и следващи статии ще се опитам да хвърля малко светлина по темата.

Нашият офис се намира тук: