Псих. разстройства

 • Стигмата в семейството

  Обществото се старае да съхрани социалната дистанция по отношение на психично болните си членове. Това се отнася в особето висока степен и до родствениците  на болните с психични разстройства и техните семейства. Независимо, че членовете на семейството отричат стигмата, те всячески се стремят да «опазят тайната» за болния близък.В къщата на обесения не се говори за въже. Извън къщата на психично болния не се говори за него и душевното му разстройство.

 • Стигмата “ПСИХИЧНА БОЛЕСТ”

  Резюме:

  Множество научни проучвания по цял свят сочат, че значителна част от хората носят в себе си остаряла, негативна картина за психиатрията и за психичните болести. Все още на психично болния се гледа като на неудачник, който не може да се справя с предизвикателствата на живота; който по наследство е обречен да е такъв. Често се загърбват социалните причини, които правят някои хора неуспяващи и поради това развиващи психично разстройство. Слабо информираните хора поставят под общ знаменател болните. Те не различават психично болен с психоза от този със слабоумение или тежка депресия, да не говорим за множеството болни с функционални, невротични разстройства. Всички психично болни  предизвикват страх, затова биват отбягвани. По цял свят всеки би предпочел да е телесно болен, но никой– психично болен.   

 • Права на хората, ползващи психично-здравни услуги

  Гарантирането на правата на хората с психична болест се осъществява чрез редица международни актове. Заедно с основните човешки права, гарантирани по принцип, хората с психични разстройства имат право на най-добрата възможна психиатрична помощ, право на ясна процедура по настаняване на принудително лечение, право на защита на личните данни, право да живеят и работят в обществото.

 • 7 мита за депресията

  Мит 1. Депресията не е болест. Популярно е мнението, че депресията е "модерна глезотия" и се случва всекиму, просто човек дава воля на лошото си настроение и не са му нужни никакви лекарства. Напротив - това е съвсем истинско, сериозно заболяване, дори с възможен летален изход (самоубийство). Разбира се, с леката форма на тревожност всеки може да се справи сам, но при тежките случаи без лечение депресията може да продължава с години, да се усилва и да прерасне например в маниакално-депресивна психоза.

 • Какво печеля от консултацията с психиатър?

  Когато за пръв път ви изпратят на психиатър, най-честата реакция е на обида и отвращение. Обикновено се впускате да убеждавате близките си и лекарите, с които до момента сте се консултирали, че не сте „мръднали”, че наистина имате проблем, че не сте симуланти. Не разбирате, как един психиатър може да ви помогне, след като вашите проблеми не са въображаеми – те са съвсем истински. Чели сте безсмъртния Киси и не искате да станете участник в местна импровизация на „Полет над кукувиче гнездо” или нещо от сорта…

 • Митове и факти за психичните разстройства

  Мит 1: Психичната болест и умствената изостаналост са едно и също нещо

  Факт: Това са две съвсем различни разстройства. Умствената изостаналост се характеризира основно с ограничение в интелектуалните функции и свързаните с това затруднения в изпълнението на някои основни дейности от ежедневието. За разлика от това, интелектуалното функциониране на хората с психиатрична инвалидност, е като на всички останали от общата популация.

 • МЗ осигурява допълнителна сграда и близо 3 млн. лв. за ремонт на Центъра за психично здраве – София

  Министерство на здравеопазването ще предприеме действия по апортиране на сграда-държавна собственост в капитала на „Център за психично здраве – София“ ЕООД (ЦПЗ-София), намираща се на ул. „Владайска река“ №25 /бул. „Сливница“ №309/. След финализиране на процедурата, болницата ще стане собственик на имота, след което Министерството ще отпусне средства за проектиране, ремонт и реконструкция на сградата.

 • Открито за психичните разстройства

  Проектът е изпълнен от ЦЗПЗ в партньорство с медицинските университети във Варна, София, Пловдив, Плевен и организацията NorCom AS– Норвегия. Финансиран е по Норвежкия финансов механизъм, Програма Инициативи за обществено здраве.
  Общата цел на проекта е борба със стигмата, намаляване на дискриминацията и неравното третиране по отношение на болните с психични разстройства, чрез повишаване на публичното самосъзнание.

 • Заплаха ли е видеоконференцията за правата на лица с психични разстройства при съдебно дело за принудително лечение?

  1.Пред Конституционния съд на Република България се постави въпросът, дали лица с психични разстройства, нуждаещи се от специални здравни грижи – психичноболни с установено сериозно нарушение на психичните функции (психоза или тежко личностно разстройство) или с изразена трайна психична увреда в резултат на психично заболяване; лица с умерена, тежка или дълбока умствена изостаналост или съдова и сенилна деменция,

 • Конституционният съд отмени текст от Закона за здравето

  С решение Nr. 14 от 17.11.2022 г. Конституционният съд на Република България по доклад на Председателя съдия Павлина Панова обяви за противоконституционна разпоредбата на чл. 158, ал. 5, изречение трето от Закона за здравето (обнародван в Държавен вестник бр. 70 от 2004 с последно изменение и допълнение бр. 62 от 2022 г.)

 • Проблемът с фиксирането на пациента към леглото

  Пациенти в психиатрията биха могли за по-дълго време да бъдат връзвани за леглото или по друг начин обездвижвани, ако са настанени за задължително лечение със съдебно решение.

 • Не само телесното, но и психическото увреждане подлeжи на обезщетяване

  1. В класическото деликтно право и в областта на обезщетяването на вредите, причинени от неизпълнение на договора винаги се е обръщало внимание на телесната повреда – тежка, средна и лека.

 • Промените в медицинската експертиза в помощ на лицата с увреждания

  С постановление Nr.13 от 26. 01.2023 г. Министерският съвет измени и допълни Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление Nr. 120 на МС от 2017 г.

 • Какво е деменцията? Симптоми, стадии, видове и още

  Деменцията е общ термин за симптоми, засягащи паметта, комуникацията и мисленето. Въпреки че вероятността от деменция се увеличава с възрастта, това не е нормална част от стареенето.

 • Промени в спермата на бащата може да са свързани с аутистичните черти на детето

  Изследователи от университета „Джон Хопкинс“ са открили връзка между химическите "белези" върху ДНК в спермата на бащите и аутистични черти на техните 3-годишни деца.

 • Kортикостероидите оказват влияние на структурата на мозъка

  Глюкокортикоидите са вид лекарства, използвани за лечение на различни заболявания, които имат някои известни потенциални странични ефекти.

 • Седем навика за здравословен начин на живот могат да намалят риска от депресия

  Здравословният начин на живот, включващ физическа активност, социални контакти, добро качество на съня и здравословна диета, може да намали риска от депресия.

 • Общото събрание на БПА се обяви единодушно против реформата в психиатричната помощ

  На общо събрание на Българската Психиатрична Асоциация(БПА), проведено на 20.04.2024г., единодушно делегатите, представляващи лекарите – психиатри в България гласуваха решение, да бъде депозирано становище, с което да се алармират отговорните институции за редица рискове при приемане на готвените промени, които не са съобразени с мнението на редовите психиатри, работещи ежедневно с психично болни лица.