Нашият офис се намира тук:

Медицински университет