Аутопсии

 • Аутопсии показват как Covid уврежда мозъка

  Мозъкът на хората, починали от COVID-19, е силно подобен на мозъка на хората, които умират от невродегенеративни заболявания като болестта на Алцхаймер и Паркинсон, с изявено възпаление и нарушена верига, показват резултатите от аутопсично изследване публикувано в списание Nature.

 • Предварителен отказ от претенции срещу лекари и лечебни заведения е нищожен

  Повечето хора не желаят на починали техни близки да се прави аутопсия по най-различни причини. Някои болници се възползват от това, като в замяна на освобождаването от аутопсия, искат от наследниците на починалия да подпишат декларация, с която се отказват от всички бъдещи претенции за търсене на наказателна или гражданска отговорност от болницата за смъртта на близките им. Такъв документ можете да видите на снимката, издаден от една Варненска болница. Умишлено сме заличили името на болницата и всички лични данни, защото целта на тази статия е да разгледаме въпроса по принцип. Дали това действие на болницата е правомерно попитахме професор Поля Голева:

 • Проблеми на правния режим на аутопсията в нашата страна

   1.За медицинското образование и прогреса на медицинската наука, за разкриване на истинските причини за смъртта на пациента, аутопсията е от изключително голямо значение. Правото като основен регулатор на обществените отношение, не е безучастно към тези въпроси и неговата задача е, като отчита достойнството на пациента и неговите близки, да създаде такива правила, които да съобразяват както защитата на основните права на човека, така и нуждата от разкриване на истинските процеси, протичащи в организма на болния и довели до леталния му изход, да съдейства за обогатяване на медицинската наука, с цел нейните постижения да помогнат на живите.

 • Търговска сделка ли е аутопсията?

  Има теми, които са трудни и неприятни, заради негативната емоционална натовареност. Теми, които касаят правната регламентация на житейски казуси, в които превес вземат лични, емоционални, философски и дори религиозни аргументи.

 • ЦЗПЗ предложи на Парламента да промени Закона, относно издаването на акт за смърт

  Месеци наред трупове се съхраняват в моргите без да могат близките им да ги погребат.
  Причината за това е текст в в Закона за гражданска регистрация, според който актът за смърт се издава от администрацията на общината, в която е настъпила смъртта, в срок до 48 часа от настъпването ѝ.