Информирано съгласие

 • Информирано съгласие

  Никой пациент не може да бъде лекуван против волята му, освен в някои изрично описани в Закона за здравето случаи - при психични и заразни заболявания, когато нелечението на пациента представлява опасност за други хора.

 • Пациентът не бива да се информира половин час преди операцията

  В германската преса се съобщава за съдебно дело, в което основният въпрос е свързан с информираното съгласие на пациента преди операционната интервенция. Тъй като и у нас се изисква съгласие на пациента за да бъдат извършени медицински дейности спрямо него, а съгласието трябва да бъде информирано – чл. 87, ал. 1 от Закона за здравето, поставеният въпрос важи и за България.

 • „Лекарска грешка“ ли е липсата на информирано съгласие?

  Законът забранява провеждане на лечение без информираното съгласие от пациента, освен в изключителни случаи, при непосредствена опасност за живота и невъзможност да се получи съгласие. 

 • Заплащане на лечението от здравнонеосигурени лица

  Законът за здравното осигуряване въвежда общото правило, че лицата с прекъснати здравноосигурителни права заплащат оказаната им медицинска помощ. 

  В същия е посочено, че неосигурените лица заплащат оказаната им медицинска помощ по цени, определени от лечебните заведения.

 • Трябва ли съгласие на пациента за въвеждане на здравни данни в НЗИС?

  От началото на тази година Националната здравноинформационна система (НЗИС) събира здравните данни на всички граждани, на които е оказана медицинска помощ. Това е много полезна информация, както за пациентите, така и за лечебните заведения, и за формирането на здравни политики.

 • Здравните данни могат да се събират само със съгласието на пациента

  Здравните данни могат да се събират само със съгласието на пациентаОт разследване на журналиста Валя Ахчиева, озаглавено „Здравни досиета на показ“, става ясно, че здравните данни на пациентите се събират и обработват в Националната здравна информационна система без съгласието на пациентите. Това става както в нарушение на европейския Регламент, така и на Българското законодателство.

 • Видяхте ли здравното си досие?

  Повече от 99% от българите не са виждали електронното си здравно досие. Попитахме официално министерството на здравеопазването: „Колко граждани са влезли в системата на НЗИС, за да видят своите записи, като пациенти, от пускането й в експлоатация до сега, общо и по месеци?“ Полученият отговор гласи: Общият брой граждани, влизали в системата на Националната здравноинформационна система (НЗИС) е 53 319; НЗИС не генерира справка за влезлите в системата по месеци.