Сряда, Септември 23, 2020
адвокат Христина Николова

Адвокат Христина Николова е родена в гр.София, завършва средното си образование през 1996г в английска гимназия в родния си град, а през 2001г завършва юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ със специалност магистър по право с две специализации „Правораздаване“ и „Публична администрация“. Вписана е в Софийска адвокатска колегия.
От 2005г. започва активно да работи с различни неправителствени организации в сферата на здравеопазването, като е част от ръководните им органи, което й дава възможност да развива активна дейност в защита правата на пациентите.
От 2011г става част от екипа на СНП „Център за защита правата в здравеопазването“ /ЦЗПЗ/, където и до днес е един от основните адвокати. Част от делата, водени от нея с ЦЗПЗ и сдруженията на частните болници са тези по жалби срещу основополагащи подзаконови нормативни актове в сферата на здравеопазването, каквито са наредбите за медицинските стандарти, Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, по-известна като наредбата, с която се въвеждат „пръстовите отпечатъци“, срещу Методиката за изработване на Националната здравна карта, Решение на Надзорния съвет на НЗОК, по-известно като „Служебното НРД“ и редица други актове, които ограничават правото на свободен достъп до медицинска помощ и/или предоставянето на качествена, достатъчна и адекватна медицинска грижа. Води и редица дела за отказ за лечение в чужбина, издадени от Министерство на здравеопазването, Национална здравно осигурителна каса и Център Фонд за лечение на деца.
Успоредно с делата със значим обществен интерес, адвокат Николова води и множество дела за „медицинска грешка“, в които основно се специализира.
Възможността й да работи едновременно с изпълнители на медицинска помощ и пациенти й помага да види различната гледна точка, насрещните потребности, накърнените права, очаквания и разочарования на всички засегнати в спора страни. Именно това я мотивира през 2018г да завърши специализация по медиация с профил „Бизнес медиация“ и „Работа с трудни хора“ с основна цел да въведе медиацията като извънсъдебен способ за решаване на конфликти в сферата на здравеопазването.
През 2018г става и съучредител и член на „Център за медиация“ и „Арбитражен съд“ към СНЦ „Обединени бизнес клубове“ – София.
Към момента адвокат Николова работи активно в сферата на здравеопазването и медиацията, като един от основните специалисти по медицинско право в България.

Свържете се с Христина Николова

Log in or Sign up