Петък, Август 14, 2020

Промени в Закона за лечебните заведения, които са публикувани за обществено обсъждане предвиждат лечебните заведения, определени да проследяват терапиите с лекарства да докладват ежедневно за ефекта от тях до Националния съвет за цени и реимбурсиране на лекарствени продукти от лечебните заведения. При отказ следват глоби между 2500-5000 лв. 

МЗ предлага и други глоби които касаят отказ от информация, както и неспазване на разпоредбите на Закона.
По този иновативен начин се цели да се ограничат максимално тези случаи, за да могат контролните органи да извършват оптимално работата си .
Също така с наложените глоби се цели дисциплиниране на лечебните заведения по отношение на придържането към Закона.

За непредоставена информация за административни цели на контролните органи в системата  са предвидени санкции от 300 до 1000 лв. При неспазване на някоя от разпоредбите в закона също са предвидени глоби от 300 до 1000 лв., а при повторно извършване –1500 до 3000 лв. Ако нарушителят е едноличен търговец, санкциите са между 500до 1000 лв., а при повторно нарушение -от 600 до 2000 лв. Когато става дума за юридическо лице, глобите са съответно от 1500 до 3000 лв. и от 3000 до 5000 лв. при второ неспазване на правилата.

Проектът регламентира и извършването на оценка на необходимостта от създаване на нови комплексни онкологични центрове, както за извършване на нови медицински дейности от тях. При анализите ще бъдат използвани индикатори като брой на лечебните заведения на територията на съответната област; броя на разкритите в тях структури и легла; кадрова и материална обезпеченост, проведени леглодни, преминали болни и използваемост на леглатаз, данните за действащите договори на НЗОК за болнична помощ и т.н.

Измененията дават и дефиниция на понятието „територия на лечебното заведение". Тя е във връзка със случите, в които границите на една общинска или държавна болница се разкрива ново звено. Проектът регламентира, че това може да се случи само, ако клиниките, отделенията и лабораториите в двете болници извършват различни медицински дейности.

 „С предложението се цели да се създаде яснота и да не се допуска противоречиво прилагане на разпоредбата", казват от МЗ.

Предлага се и възможност за целеви субсидии за текущ ремонт или финансово оздравяване на общинските лечебните заведения. Целта е тяхната стабилизация. Промените предвиждат още МЗ да финансира медицинската експертиза и ТЕЛК в държавни и общински комплексни онкологични центрове също както в болниците и центрове за психично здраве.

 МЗ предлага и да отпадне крайният срок – до 31 декември, в който лечебните заведения трябваше да се приведат в съответствие с медицинските стандарти. Той бе заложен в Закона за бюджета на НЗОК.

„С оглед специфичния предмет и широкия обхват на дейностите, които регламентират правилата за добра медицинска практика, правилата за добра фармацевтична практика и правилата за добра медицинска практика по здравни грижи, се създава възможност за изготвянето им от съответните съсловни организации в един по-продължителен период от време, а именно до края на месец ноември на тази година", пише в мотивите на МЗ.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up