Неделя, Септември 27, 2020

От министерство на здравеопазването забелязали недостига на лекари у нас. Направило им впечатление, че голяма част от младите медици напускат страната ни. Загрижено, здравното ведомство се залови със създаването на наредби, които да задръжат специализантите на териоторията на страната.
Сред предложените промени беше и наредба, задължаваща специализантите по държавна поръчка да бъдат разпределяни в болници, избрани от ведомството след края на обучението им.
Младите медици усетиха привкус на тоталитаризъм и се обявиха против ограниченията, които, колкото и да е непоятно за повечето от нас, имали за цел да примамят специализантите към работа в родината.
БЛС подкрепи младите медици, МЗ направи нови промени и в крайна сметка специализантите, които се обучават по държавна поръчка, извоюваха възможността за сключване на предварителен договор с болницата, в която ще работят 3 години след завършване на обучението си. Младите медици ще избират лечебното заведение и областта от списък, представен от МЗ. Договорът може да бъде с болницата, в която лекарите придобиват специалността си или друга, която е субсидирана от държавата.

„Посоченият ред води до несигурност за специализантите, тъй като при започване на обучението си те не знаят къде ще работят след придобиването на специалност. По тази причина в настоящия проект е прието предложението на специализантите при започване на специализация на място, финансирано от държавата, те предварително да знаят къде ще трябва да работят след приключването ѝ – а именно в лечебното заведение, което им е работодател и което е получавало държавна субсидия. Промените на наредбата дават възможност да се осигури държавно финансиране при обучението на необходимите медицински специалисти и за лечебните заведения, които не са бази за обучение – основно общински болници и др. Те ще могат да сключат договор с университетска база, финансирана от МЗ,в която да изпращат своите специализанти. Ако лечебното заведение или специализантът не изпълнят това задължение, съответната страна ще възстановява изплатената субсидия", поясняват в мотивите си от здравното министерство.

Поради спецификата на организация на първичната медицинска помощ в страната, изключение се прави за специализантите по Обща медицина, които ще са длъжни да работят като общопрактикуващи лекари на територията на страната, а не в лечебното заведение, което им е работодател и което е получавало държавна субсидия. Младите лекари, които по някаква причина не завършат специализацията си, също ще възстановяват получената от МЗ сума. При обективни причини като заболяване или злополука, това задължение отпада.

Ще бъде разработен и специален интернет портал, където базите за обучение ще обявяват свободните длъжности за специализанти. 

В момента заемането на длъжностите за специализанти става след конкурс. Младите лекари обаче смятат, че няма регламентирани конкретни критерии за избор на кандидата.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up