Петък, Юли 03, 2020

Аптекарката Д.И. от Перник е дадена под съд за извършени от нея престъпления, съобщиха от Апелативна прокуратура София.

Обвиняемата е започнала работа през февруари 2014 г. на длъжност „ръководител аптека, магистър-фармацевт“ в аптека в Перник. През същата година между фирмата, чийто търговски обект била ръководената от Д.И. аптека, и НЗОК е бил сключен договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК.

С клаузите на договора бил установен строго определен ред, по който следвало „Изпълнителят“ да извършва възложената му дейност, да отчита продажбите, както и такъв относно плащанията от страна на НЗОК към дружеството.

Според договора, аптеката трябва да въведе фиксирана средна продължителност на обработване на една рецепта и отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни – 6 минути, а на тези по протокол (с утвърдена схема на лечение) – 3 минути. Броят на отчетените рецепти пред РЗОК-Перник, включително и тези по протоколи, следвало да съответства на броя обработени рецепти и протоколи съобразно работното време и броя на магистър-фармацевтите в аптеката. За неспазване на изискването за средната продължителност на обработването на рецепти (или протоколи) и отпускането на съответните продукти, изделия или диетични храни се предвиждали санкции.

Наред с това имало и друго задължително условие за „Изпълнителя“ – безусловно същият бил задължен да осигури отпускането на лекарствените продукти и медицинските изделия да се извършва само в аптеката от магистър-фармацевтите, работещи в нея.

В този смисъл тази дейност била забранена за извършване от лица, които заемали длъжност „помощник-фармацевт“, което съставлявало гаранция за качеството на дейността.

Изискването за наличие на фиксирана средна продължителност за обработване и отпускане на медикаменти, заплащани изцяло или частично от НЗОК, довело до необходимост от наличие на по-висок брой лица на длъжност „магистър-фармацевт“, работещи по надлежно сключен трудов договор към аптеката в Перник. Това предполагало увеличаване на разходите за труд и изплащане на задължителни осигурителни вноски.

От обвинителния акт става ясно, че с цел спестяване на тези разходи на аптеката, бил сключен формален трудов договор с Д.К., магистър-фармацевт, която нито е ходила на това работно място, нито получавала възнаграждение за това. Целта била да се отчете симулативно по-висок брой на реално работещи магистър-фармацевти в аптеката, за да може да се обработват в съответствие с договора по-голям брой рецепти, като същевременно се правят икономии от заплати и задължителни осигурителни вноски.
Рецептурните бланки следвало да бъдат обработвани именно от назначения магистър-фармацевт Д. К., като се налагало те да бъдат и попълнени като обработени персонално от самата нея. Понеже това не било възможно, с оглед отсъствието й от работното място, обвиняемата Д.И. намислила да представя в РЗОК-Перник рецептурни бланки, обработвани от името на К. – с вписан нейният УИН, с положен неин подпис.

В периода от 15 септември 2014 г. до 16 януари 2015 г. Д.И. съзнателно ползвала пред Районната здравноосигурителна каса множество неистински официални документи, които фактически били представяни чрез касиера на аптеката.

В над 1700 документи обвиняемата собственоръчно имитирала подписа на Д. К., полагайки го в графата за магистър-фармацевт, в това число и на попълнените по този начин рецептурни бланки.

Следва делото да продължи в съда.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up