Неделя, Ноември 29, 2020

Правителството взе решение държавните и общински болници вече да се отчитат и пред финансовия министър. Отчетът ще се предава по електронен път, като това е задължително за лечебните заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала и техните дъщерни дружества.
За целта финансовият министър се ангажира даизготвя всяка година до 1 декември въпросник за състоянието на системите за финансово управление и контрол.

В съответствие с държавната политика за въвеждане на електронното управление, в Наредбата има изискване подаването на тази информация да е по електронен път, чрез специализирания модул „Годишно докладване" на Министерството на финансите. С това ще се намали административната тежест и ще се отговори на новите изисквания на обществото за осигуряване на леснодостъпни услуги, смята правителството.

„Всеки ръководител на организация – първостепенен разпоредител с бюджет, която попада в обхвата на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, с изключение на Висшия съдебен съвет и Сметната палата, е длъжен ежегодно да докладва за състоянието на системите за финансово управление и контрол на министъра на финансите. С цел събирането на необходимата информация и изготвянето на годишен доклад е предвидено министърът на финансите, всяка година до 1 декември, да утвърждава въпросник за състоянието на системите за финансово управление и контрол“, съобщиха от Министерски съвет.


Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
  • Публикуването на коментара е спряно.
    ЛЪЧЕЗАР · преди 1 години
    МЗ-ТОЛКОВА ЛИ СТЕ ТЪПИ.ВЛЕЗТЕ НА НЕПОСРЕДСТВЕН КОНТРОЛ В ОБЩИНСКИТЕ БОЛНИЦИ-СЛЕД 14Ч.СЛЕД ОБЯД,НАПРАВЕТЕ АНКЕТА С БОЛНИТЕ,ХВАНЕТЕ ВТОРИТЕ ФАЛШИВИ ГРАФИЦИ НА ЛЕКАРИТЕ И ЩЕ ГИ ХВАНЕТЕ.ВИЖТЕ ЗАПЛАТИТЕ И МЪРТВИТЕ ДУШИ.КАКВО МИ СЕ ЛИГАВИТЕ.
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up