Събота, Май 30, 2020

mzМинистерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане изменения в пакета основни дейности, гарантиран с бюджета на НЗОК.
Отменя се задължението на общопрактикуващите лекари да издават като част от пакета служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и реимунизации и профилактични прегледи на деца съгласно Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, и медицинско свидетелство за встъпване в брак. Документите се издават с оглед ползване на други права от лицата, а не с оглед извършване на медицинска дейност по отношение на тях, поради което същите по аналогия на медицинското свидетелство за постъпване на работа не са част от пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Документите вече ще се издават срещу заплащане на нуждаещия се от тях.

Липсата на достатъчен брой общопрактикуващи лекари е причина за друга промяна - увеличаване на разстоянието между практиката на общопрактикуващия лекар и дежурния кабинет от 35 на 40 км като критерий за допустимост на договора за осигуряване на дежурен кабинет от общопрактикуващия лекар.
В болниците при животозастрашаващи кръвоизливи и при спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии вече ще може да се прилагат коагулационни фактори, разходите за които ще се покриват от НЗОК.
В пакета по клинична лаборатория се включва ново изследване изследване за феритин.
Създава се нова амбулаторна процедура „Генетично профилиране на онкологични заболявания“. С нея в пакета от дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК се включват специфични генетични изследвания за лица с колоректален карцином, карцином на млечната жлеза, меланом и недребноклетъчен карцином на бял дроб, с оглед преценка за провеждане на прицелна терапия на онкологичното заболяване.
Създава се нова клинична процедура „Лечение на новородени деца с вродени сърдечни малформации, претърпели сърдечна оперативна интервенция до навършване на 1-годишна възраст“. По този начин на деца с тежки вродени сърдечни малформации ще могат след операцията да продължат лечението в болничното лечебно заведение до стабилизиране на състоянието и възможност за дехоспитализация.
Ограничава се прилагането на роботизирана гинекологична хирургия до случаите на
онкологични заболявания на органите на женската полова система.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up