Понеделник, Септември 23, 2019

Адвокат Анели Чобанова, председател на УС на СНЦ „Конфедерация за защита от дискриминация“ разкзва пред ЦЗПЗ за поредното безхаберие на чиновниците в българското здравеопазване. От името на своя доверител д-р Георги Тодоров адв.Чобанова заведе жалба в Комисия по защита от дискриминация (КЗД) с оплакване за възрастова дискриминация, обективирана в Националния рамков договор 2018 г. за дентални дейности. Комисията за защита от дискриминация уважи жалбата и постанови, че жалбоподателят д-р Тодоров и други здравно-осигурени лица, невключени в диапазона от 65 до 69-годишна възраст, са дискриминирани по признака „възраст“. Решението на КЗД за установената дискриминация е оспорено пред съда, както от Министерство на здравеопазването и НЗОК, така и от Българския зъболекарски съюз.

Адвокат Чобанова, как се стигна до оспорването на НРД 2018 г. за денталните дейности?

 

Този спор беше иницииран от пряко заинтересовано лице, кото не попада в обхвата на възрастовия диапазон, очертан в чл.12, ал.1 и ал.3 във вр. с ал.2 и ал.4 от Националния рамков договор 2018 г. за денталните дейности. Доверителят ми потърси защита пред КЗД, като подаде жалба срещу НРД за дентални дейности за 2018 г. в частта, предвидената в споменатите разпоредби възрастова дискриминация. В производството пред КЗД ответниците МЗ, НЗОК и Български зъболекарски съюз не ангажираха никакви доказателства, за да обосноват решението си да третират по различен начин здравно осигурените лица с частично или напълно обеззъбена горна и/или долна челюст на възраст от 65 до 69 години и останалите здравно осигурени лица в същото положение на друга възраст. Всъщност, ответниците по никакъв начин не отговориха на въпроса, защо се прави разлика между правата на здравно-осигурени лица, които имат идентични или сходни нужди, след като всички те имат своя принос към солидарния стълб на здравноосигурителната ни система. Не беше отговорено и на въпроса, колко у нас са здравно-осигурените лица с частично или напълно обеззъбена горна и/или долна челюст на възраст, различна от визираната в спорните разпоредби на НРД 2018 г. за дентални дейности. По този начин ответниците НЗОК, МЗ и Български зъболекарски съюз не успяха да се мотивират защо именно върху посочената от тях в НРД 2018 г. за дентални дейности възрастова група следва да бъде облагодетелствана, а не всички нуждаещи се от услугата здравно-осигурени лица.

В своето решение, Комисията е извършила изключително подробен и изчерпателен анализ на относимата законодателна разпоредба – национална и международна. Съобразени са били изчерпателно изброените в чл.7, ал.1 от ЗЗДискр изключения, при които неравенството в третирането не се смята за дискриминация, а е предвидено като позитивна мярка в полза на лица или групи лица в особено уязвимо положение. При това сравнение, КЗД  е установила, че визираната в оспорения НРД възрастова група здравно осигурени лица, не попада в обхвата на позитивните мерки на чл.7 от ЗЗДискр. След подобен анализ и на уязвимите групи, визирани в чл.2, т.2 и т.5 от Закона за здравето, КЗД е установила, че визираната в оспорения НРД възрастова група здравно осигурени лица не попада и в обхвата на защитата, предвидена и в тази разпоредба на Закона за здравето. Като е установила несъстоятелността на изтъкнатите от ответниците мотиви, КЗД е постановила на тази фактическа и правна основа и своето решение, с което е обявила оспорената част от НРД за дентални дейности 2018 г. за дискриминационна. В решението си КЗД е постановила, че не са налице обективни причини или разумни основания за така предвидената преференция в НРД 2018 за дентални дейности за здравно осигурените лица на възраст от 65 до 69 години, поради което е създадена реална възможност за проява на непряка дискриминация по признак „възраст“ спрямо необхванатите от преференциалните условия на реимбурсацията на денталните дейности останали здравно осигурени лица.“

Решението на КЗД влезе ли в сила?

„Не, беше оспорено пред Административен съд София-град. В резултат на извършеното обжалване от страна на министъра на здравеопазването и на НЗОК, в Администратиен съд София-град бе образувано дело, по което  на 27 май, т.г. бе проведено  заседание.  Тъй като страните по длото не посочиха нови доказателства, съдията го обяви за решаване и в момента сме в очакване на съдебното решение. Същото обаче подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд, който за съжаление поради претовареност, насрочва делата си вече за 2021 г. А през 2021 г. най-вероятно ще има друг НРД, което ще рече, че търсената от доверителя ми защита ще е ненавременна, а ако в тогавашния НРД спорните разпоредби бъдат премахнати – потърсената защита ще бъде и лишена от смисъл.“

Адвокат Чобанова, а какво е отношението на Българския зъболекарски съюз и той взе ли участие в съдебния процес?

Бългрският зъболекарски съюз също взе участие в съдебното дело, въпреки, че не беше подал жалба срещу решението на КЗД, и прояви много странно двойнствено поведение – от една страна предварително беше заявил позиция, че признава правото на моя доверител и на лицата в неговото положение, но в съдебната зала се солидализира с жалбите, подадени от НЗОК и МЗ, което за нас беше много странно, защото в крайна сметка БЗлС както и БЛС, като съсловни граждански организации  би следвало да имат насоченост към приоритетната защита на правата и интересите на съответните лица, членуващи в тези съсловни организации. Моят доверител е лекар, член на БЛС и на ЦЗПЗ и не на последно място, той е гражданин, който редовно внася своите здравно осигурителни вноски. Затова, като здравно осигурено лице няма защо да бъде оставен извън възможностите, които предвижда системата на здравеопазване у нас по отношение на присъщите на тази система медицинските услуги и грижи, още повече, че в чл. 37 ал.1  от ЗЗДискр е заявено, че: „Не се допуска отказ от предоставяне на стоки или услуги, както и предоставянето на стоки или услуги от по-никско качество или при по-неблагоприятни условия“. В конкретния случай, с въвеждане на спорните разпоредби на НРД 2018 г. за дентални дейности, здравно осигурените лица на възраст по-малка от 65 години и по-голяма от 69 години, са поставени пред нелепата ситуация да получават нужната им дентална услуга при по-неблагоприятни условия в сравнение с облагодетелстваната група здравно осигурени лица на възраст от 65 до 69 години. Кому е нужно това поредно разделение на българското население? Нима и едните и другите не са човешки същества с присъщите им нужди? Нима и едните и другите не са здравно осигурени лица? Тогава с какво едните трябва да бъдат привилегировани спрямо другите? Нима 70 годишните или 71 и нагоре годишните лица нямат същите проблеми от здравословно и/или от социално естество? А има ли гаранция, че пък по-младите, какъвто е случая с моя доверител, който е на 49-годишна възраст, не са в същата социална нужда? А те какво да правят, когато им се наложи наведнъж да им се извадят всички зъби за цена не по-малка от около 3-4000 лв. и да им се изработият и поставят зъбни протези за около още толкова пари? Какво да правят и когато на около 3-4 годишен период протезите се чупят или амортизират, а носителят им не е достигнал до „заветната“ възраст 65-69, когато сметката ще се плаща НЗОК? Питам аз, къде остана заявения в от българската Конституция и международните актове принцип, че „Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.“? И че не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на различните защитени признаци. А измежду защитените в чл.4, ал.1 от ЗЗДискр признаци е и признака „възраст“.

За съжаление мисленето не е силната страна на родния ни чиновник. Допитването до знаещи и можещи – също. Облеченият във власт профан е най-страшния враг на прогреса. В егоцентричното си битие, профанът не допуска и помисъл, че други могат или знаят нещо повече от него. И когато такива определят битието на останалите, е страшно. Ето такъв е халът български понастоящем и докато не се научим да отдаваме дължимото уважение и зачитане на знаещите и можещите, все ще сме в това положение – и в публичния и в гражданския сектор.“

Нерадостен финал госпожо Чобанова, но все пак Ви благодаря за отделеното време.

Нашият сайт се издържа от реклами и дарения. За повече информация, относно тарифите и рекламните формати, свържете се с нас на телефон: 0885 815 108. Ако сте станали свидетел на събитие, което смятате, че трябва да стане обществено достояние, изпратете ни новината на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  Дарения за някоя от нашите каузи, можете да направите от тук. Благодарим за подкрепата!


Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up