Петък, Август 14, 2020

С Определение от 11 юни на Върховния касационен съд не се допусна касационно обжалване на въззивното решение на Варненски апелативен съд, с което решение НЗОК е осъдена да заплати на МБАЛ “Света Марина” Варна сумата от 448 390 лв. за извършена и отчетена надлимитна дейност през ,месец юни 2016 година. Касата е осъдена да плати също и законната лихва за забавата и съдебните разноски
В касационната жалба, подадена от НЗОК се поддържа, че обжалваното решение е неправилно поради нарушение на материалния закон, допуснати нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост.
Съдебният състав на ВКС обаче намира, че поставените в касационната жалба въпроси не отговарят на общото изискване по чл. 280. Те се отнасят до това дали е законосъобразно определянето на месечни стойности за заплащане от страна на НЗОК и са поставени много общо и в този смисъл не кореспондират с решаващите изводи на въззивния съд, основани на разпоредбата на чл. 35 от Закона за здравното осигуряване и на уговорките на страните по договорите за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, за извършване на амбулаторни процедури и за извършване на клинични процедури.

В определението съдиите от ВКС подчертават, че за да постанови обжалваното решение, Апелативният съд е приел, че между страните са сключени: договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, договор за извършване на клинични процедури и договор за извършване на амбулаторни процедури. Констатирал е, че по делото липсва спор относно наличието на надвишаване на месечните стойности по клинични пътеки, включително за вложени медицински изделия и извършени амбулаторни и клинични процедури по сключените договори. Основание за плащане е налице, тъй като в договорите на страните не е предвидена възможност, след изчерпване на предварително определените стойности, лечебното заведение да прекрати извършването на определените по договора дейности. Напротив, в договора е изрично въведено изискване ищецът в качеството му на изпълнител постоянно да осигурява договорената медицинска помощ на здравноосигурените лица, да разполага по всяко време на изпълнение на договора с медицински специалисти, да осигурява непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност.
Следователно, от посочените основни задължения на ищеца се установява, че НЗОК му е възложила изпълнението на дейностите, предмет на договора, като не е поставено ограничение на приема на здравноосигурени лица съобразно лимита на договорените средства. Поради изложеното въззивният съд е направил извод, че извършените над определения лимит дейности са по повод изпълнение на задълженията на ищеца по договора. Извършената и отчетената дейност за м. юни 2016 г. е проверена и потвърдена от РЗОК – гр. Варна.
Определението на ВКС не подлежи на обжалване и в този смисъл има стойността на окончателен акт, който представлява съдебна практика на най-висшата съдебна инстанция и като такъв е задължителен за всички съдилища.
Лимитите бяха наложени от Правителството през 2015 година. Общата сума на неплатените от НЗОК дейности на болниците за периода 2015-2017 година се изчисляват на над 150 милиона лева. Ако касата продължи да упорства в отказите си да заплати тази дейност, тя може последователно да бъде осъдена от всички болници, като в този случай сумата на дълга, заедно с лихвите и съдебните разноски ще надхвърли 200 милиона лева.
Воденето на дела от НЗОК, след като вече има произнасяне на ВКС и влезли в сила осъдителни решения, е безпредметно и води само до ненужни разходи. От тук нататък плащането на съдебни разноски и адвокатски хонорари с парите, събрани от здравни осигуровки може да се определи само по един начин – безстопанственост.
В този случай на дневен ред ще излезе въпроса дали не е време да се намеси прокуратурата и да потърси отговорност на длъжностните лица, които с действие или бездействие са станали причина за нанасяне на финансови щети за бюджета на НЗОК, при това в особено големи размери?


 

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up