Четвъртък, Октомври 22, 2020
Сезираха прокуратурата за новия основен пакет

Членът на Контролната комисия на Българския лекарски съюз д-р Георги Тодоров е изпратил сигнал до заместник главния прокурор и ръководител на Върховната административна прокуратура Ася Петрова, за това че здравният министър е обнародвал в нарушение на закона, наредбата за основния пакет, без да изпълни указанията на съда. В сигнала се казва следното:

Уважаема г-жо Петрова,
На 13.10.2019г бе публикувано окончателното решение на ВАС по дело № 10556/2018г. Решението отменя изцяло Наредба № 3 от 20.03.2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, издадена от министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 29 от 30.03.2018 г. В мотивите за отмяната на Нормативния акт ВАС е бил изчерпателен, последователен и пунктуално е посочил на издателя – министерство на здравеопазването, какви стъпки следва да се предприемат при издаването на наредба с такова съдържание и обхват върху цялата лечебна и диагностична дейност в страната. Оценка на въздействието, минимални финансови разчети за изпълнение на дейностите и т.н. подробно разписани и анализирани в решението.
На 20.11.2019г. Министерство на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на наредба по чл. 45. ал. 2 от ЗЗО, за гарантирания от ЗБНЗОК пакет здравни дейности. В мотивите на министъра на здравеопазването няма изпълнено нито едно действие от решението по дело №10556. В мотивите, е записано че щом е приет на първо четене Бюджета на НЗОК от народното събрание , следователно ще има необходимите средства за изпълнение на дейностите в тази наредба, тъй като се очакват дейностите да са в обем не по-малък от 2019г , а бюджета за 2020 е предвиден и гласуван на първо четене в НС на България в по голям размер от този за 2019г. В проекта на наредбата, и впоследствие в самата наредба публикувана в ДВ от 13.12.2019г не са отбелязани средствата необходими за дейностите, както и разчет на средствата.
Наредбата е публикувана както споменах в ДВ № 96 /13.12.2019г като сега се нарича Наредба №9 за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, във вида , в който е била за обществено обсъждане, почти без промени в текстовете на отделните дейности, като казвам почти, имам предвид, че явни тавтологии като „изследване и диагностика на...“ е останало само изследване, като тафталогията е премахната. Всичко друго е същото както в отменената Наредба №3, дори със сгрешените препинателни знаци, практически всички отменителни мотиви на ВАС за предишната наредба са налични и при приемането на тази, няма дори и опит да се постигнат действията, които се дължат по закона за нормативните актове, от издателя. Нещо повече, това е поредното подобно действие на министъра на здравеопазването и точно на този министър Кирил Ананиев, защото: През февруари 2018г ВАС отмени предишната Наредба №2 за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Без да се съобрази с решението на съда, този министър публикува отново Наредба №3 за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, само сменяйки номера. Протакането и обжалванията, от страна на МЗ, целеше и цели само печелене на време. ВАС отново отмени и тази Наредба №3. Сега се публикува Наредба №9 абсолютно по същия начин както предишната, със почти същото съдържание и порочен начин на обсъждане 14 вместо 30 дни. Последният срок е мотивиран от факта , че НРД влиза в сила от януари на следващата година, ако е подписан и следователно за министъра няма време да проведе 30 дневно обсъждане. Това е, според мен превратно тълкуване на сроковете. Вярно е че НРД се основава на Наредба по чл. 45. ал. 2 от ЗЗО, но ако НРД 2020 не е сключен не спира нито здравеопазването , нито медицината, нито договорите на болниците, лекарите, ДКЦ и МЦ и т.н. тоест остава да действа досегашният договор НРД 2018, който е и анексиран, следователно няма никаква пречка за по -дълго, по-обстойно и както е казал съда в решението си, да се обследва въздействието, финасирането и т.н. изисквания на ЗНА, на Наредба с такъв мащаб и обем.
Моля като имате предвид тези изложени факти да предприемете действия за обследване на процеса на приемане на сега действащата Наредба №9, предишна Наредба №3 и по – предишна Наредба №2, да установите като орган за наблюдение за законност незаконните моменти и да предприемете действия по законите на страната за отмяна на наредбата и търсене на отговорност на министър Ананиев и съответните длъжностни лица за неизпълнение на съдебно решение, ако има такова

19.12.2019, д-р Г. Тодоров


 

Трябва ли да се променят мерките срещу коронавируса?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
  • Публикуването на коментара е спряно.
    лекар · преди 10 месеца
    Браво д-р Тодоров! Тази административна хулиганщина трябва да спре все някога. Тази липса на държавническо мислене, този национален примитивизъм също.
  • Публикуването на коментара е спряно.
    Др · преди 10 месеца
    Това е много важно и може да преобърне системата. Но вместо да се възползват максимално глупаците водят празни полемики. Лъсне ли истината за финансирането промените сами ще се задействат.
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up