Неделя, Септември 27, 2020

Днес петчленен състав на ВАС окончателно ще реши съдебния спор за чл. 2, ал. 5 от Наредбата за осъществяване на правото на достъп до медицинска Fingerprints 010помощ(НОПДМП), или както е по-известно пръстовите отпечатъци. Наредбата е издадена от Министерския съвет. Първоначално ВАС отхвърли искането за спиране на действието на наредбата. След това в един и същи ден излезе с решение за отмяна на пръстовите отпечатъци и спиране на действието на нормативния акт. По жалба на здравния министър, НЗОК и Министерския съвет, петчленен състав на ВАС отмени Определението за спиране на действието на наредбата.


Днес петчленен състав на ВАС ще се произнесе по обжалваното от МС, МЗ и НЗОК решение за отмяна на текста на чл. 2, ал. 5. Приемането на този текст през март 2016 година е използван в последствие, като правно основание за въвеждане на пръстовите отпечатъци. Спорният текст гласи следното:
„На всяко здравноосигурено лице се генерира уникален идентификационен номер по чл. 63, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване посредством електронна автентификация. При всяко получаване на медицинска помощ лицето се автентификира чрез този номер, с което потвърждава оказаната му медицинска помощ.”
Чл. 63, ал. 1, т. 1 от Закона, обаче няма нищо общо с автентификацията. Той гласи следното:
„Националната здравноосигурителна каса изгражда информационна система, която съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) регистър на осигурените лица, включващ: паспортни данни; уникален идентификационен номер; основанието за осигуряване по чл. 33; заплатените вноски; основанието за заплащане от НЗОК на оказаната медицинска помощ на осигурените лица в друга държава членка в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност;”
Въпросният регистър на НЗОК е отдавна изграден и всяко здравно осигурено лице има индивидуален код за достъп до своите данни. НЗОК има отдавна изработена процедура за получаване на индивидуален код за достъп и информация за това е налична на Интернет страницата на институцията.
Освен това никъде в чл. 63 законът не възлага на Министерския съвет да определя с наредба каквото и да е свързано с изграждането на информационната система.  
Това дава основание на съда да стигне до извода, че за въвеждането на автентификация в Наредбата за  достъп, Министерският съвет няма делегирано от закона право. Липсата на законова делегация, означава, че Министерският съвет е превишил правата си и е издал акт, който е извън кръга на неговата компетентност. Актовете издадени от некомпетентен орган са нищожни, според административното право. Прогласяването на нищожност на един акт, означава, не само, че се спира действието му занапред, а че се отменят и всички действия, основани на него. Все едно, че актът никога не е съществувал.
Съдът казва следното:
„На практика е налице дописване на закона и необосновано е твърдението на ответниците, че има само препратка към чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗЗО. Затова приетата от МС с този подзаконов нормативен акт (НОПДМП) нова ал. 5 на чл. 2 е нищожна поради липса на компетентност.
Отделно от това, чл. 2, ал. 5 противоречи на целта на Регламент (ЕС) № 910/2014 г., който има пряко и директно приложение и е приет, за да синхронизира реда за електронна идентификация в ЕС, за да е възможно при трансграничното движение системите да ползват съвместими средства за електронна идентификация на физическите и юридическите лица. В частта за здравеопазването изрично е цитирана Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и Съвета за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване, като е посочено, че когато хората пътуват с цел лечение, достъпът до тяхната здравна документация трябва да е възможен в държавата, където се извършва лечението.”
ВАС имаше всички основания да отмени изцяло Наредбата. Тя, страда от същия порок, както и всички Наредби за медицинските стандарти. Тя е приета без мотиви, без извършване на оценка на въздействието, финансов анализ, определяне на цели, причини за приемането, оценка на въздействието върху стопанската дейност и съответствие с правото на ЕС.  
Съдът не е отменил цялата наредба, защото „жалбите не били достатъчно подробни”, което е смехотворно, защото според АПК, за тези пороци се следи служебно, дори и да не са споменати в жалбата срещу нормативния акт.
Днес ще се проведе заседанието на петчленния състав на ВАС. Аргументите за отмяна на решението чл. 2, ал. 5 от НОПДМП са толкова солидни, че всяко друго решение, освен потвърждаване на решението на тричленния състав за отмяна на пръстовите отпечатъци би било меко казано странно.
Решението на съда няма да стане известно днес. АПК дава на съда 30 дневен срок след заседанието, в който да излезе с решение, което освен това трябва да се публикува в Държавен вестник, за да влезе в сила. Тези срокове са инструктивни. На практика съдът може да излезе с решение и след 3 години, ако иска. Няма ред и процедура, по който да бъде принуден да спази какъвто и да е срок.
Интересни са въпросите за последиците от решението на съда. Прогласяването на нищожност има значение не само на НЗОК и за фирмите, изпълнили на обществените поръчки за изграждане на системата за пръстови отпечатъци, но и за болниците и пациентите. Анализът на този аспект от делото, ще направим след излизане на решението. 

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up