Петък, Август 07, 2020

maduroНякои недоволни от отмяната на медицинските стандарти обичат да казват, че видите ли съдът ги отменял „само”, заради липсата на мотиви. Подобна теза е разбираема за политици, защото търсят някакъв аргумент да защита неудачните си решения и е обяснима за някои медици, поради липса на съответни познания и образование и желание да защитят личен интерес. Юристите би трябвало да са наясно, даже и тези по „медицинско право”. Повтарянето на една лъжа многократно, води до там, че същата да започне да се възприема като истина. За това лъжите трябва да се опровергават, а невежеството да се разобличава, колкото и тягостно, изнурително и банално да изглежда.

Факт е, че в последната година – две, съдът отмени редица нормативните актове в сферата на здравеопазването – наредби на министъра на здравеопазването, наредби, решения и Постановления на Министерския съвет. В някои случаи, какъвто беше този с пръстовите отпечатъци, текстът от наредбата е отменен, заради липса на компетентност, в други случаи, заради това, че актът не е обнародван, какъвто е случая с Националната здравна карта.
В други случаи, както е с повечето медицински стандарти, съдът отменя наредбите заради, това, че са приети в нарушение на изискванията на два закона – Закона за нормативните актове и Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол над стопанската дейност(ЗОАРАКСД).
Законът изисква при приемането на наредба, държавният орган да посочи, какво налага нейното приемане, какви са целите на наредбата, какви са очакваните резултати, какви финансови средства ще изисква прилагането и дали съответства на правото на Европейския съюз. Отделно от това, тъй като лечебните заведения са търговски дружества, а дейността им е стопанска, законът изисква при приемането на такива наредби, да се извършва и икономическа оценка, как новият акт ще въздейства на стопанската дейност – на заетите в сектора, на заплатите в сектора, на конкуренцията и пр..
Законът изисква всички тези неща, наречени общо „Мотиви” да бъдат изложени публично за обществено обсъждане, заедно с текста на самия нормативен акт. Преценката на мотивите от страна на съда е преценка на законността на акта. Не е работа и не следва да се очаква от съда да преценява колко точно легла трябва да има болницата, а да прецени дали определянето на броя им с наредбата е направено при спазване на процедурите и ограниченията на закона. По мотивите на наредбата съдът преценява също дали съдържанието и съответства или не на целта на закона.
Да се издаде нормативен акт без мотиви е все едно съдът да вкара някого в затвора без да му без да мотивира присъдата си.
Ето защо да се отрича, омаловажава или подценява липсата на обосновка защо се приема една наредба, какви цели се преследват, какви са очакваните резултати, дали съответства на правото в ЕС и как ще се отрази на стопанската дейност, означава да се омаловажава, подценява и отрича правовата държава.
Това означава да се отрича разделението на властите и възможността съдебната власт да осъществява контрол над изпълнителната власт.       
В повечето случаи, тези които говорят, че съдът отменил акта „само заради мотивите” едва ли разбират, че са станали апологети на тоталитарната държава, защото само в тоталитарните държави, властта може да се упражнява без мотиви и обяснения, а съдът не може да контролира актовете на диктатора, защото му е подчинен.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up