Събота, Май 30, 2020

bb pm npМинистерският съвет, чрез своя Главен юрисконсулт Ирина Георгиева и министерството на здравеопазването, чрез назначен адвокат  - Н. Бранковска-Кирилова са обжалвали едновременно Решението на Върховния административен съд, с което Решението на Министерския съвет за приемане на Националната здравна карта бе обявено за нищожно.
В мотивите на съда има един солиден и непреодолим аргумент – Националната здравна карта е нормативен акт, защото е съвкупност от правни норми, засяга неопределен брой лица и има многократно действие. Нормативните актове се обнародват в Държавен вестник. Липсата на обнародване води до нищожност.

В своите жалби Георгиева и Бранковска по идентичен начин се опитват да покажат, че Националната здравна карта не съдържа правни норми. На 14 места в жалбата на Георгиева се казва, че картата имала само информативен характер. Само на едно място бегло и под условие се споменава все пак, че на базата на нея, част от болниците може да не сключат договор с НЗОК. Според Бранковска пък документът изобщо не засягал ничии интереси, имал статистически характер и служел само за формиране на здравната политика. От гледна точка на Георгиева и Бранковска прекратяването на договора с НЗОК на една или повече болници сигурно е с информативен характер, като се има предвид, че те вероятно ползват, ако им се наложи болниците на властта, чиито договори не се прекратяват никога.
Странно е как един юристки с претенции може да не види, че прекратяването на договори, ограничаването по административен път на предлагането на една медицинска услуга, засяга не само болниците, но всички пациенти, ограничавайки по недопустим начин правото им на избор къде да се лекуват. Дали тези юристки с претенции са чували, че има Конституция, постановяваща свобода на стопанската инициатива, че има Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол над стопанската дейност, че има Закон за защита на конкуренцията, забраняващ такъв тип злоупотреба с власт? Може и да са чували, а може и да не са. Кой знае.
Аргументите от рода, че Сметната палата ще ни санкционира, ако не обжалваме всяко неизгодно за администрацията решения са смехотворни. Много от решенията на ВАС са безспорни и е 100% сигурно, че ще бъдат потвърдени на горната инстанция. Обжалването значи само ненужни допълнителни разходи и загуба на време. Не трябва ли Сметната палата да ги санкционира именно, защото с безсмислено обжалване товарят администрацията с ненужни разходи за собствени адвокати и адвокатите на другата страна?
Как може да очакваш при повече от две дузини решения на ВАС за отмяна на медицински стандарти, че като обжалваш следващото съдът ще се произнесе различно? Как може да обжалваш решението за отмяна на Наредбата за Критериите за избор на лечебни заведения, с които НЗОК сключва договори, след като съдът е установил, че в Министерския съвет са внесени подправени документи и същия е подведен, че въобще е имало съгласувателна процедура? Не е ли по-правилно в този случай вместо да обжалваш решението на ВАС, да предадеш материалите на Върховната административна прокуратура?
Едно е сигурно, професионалните задължения на Георгиева включват обжалването на всички решения, които не са окончателни, а на Н. Бранковска-Кирилова и плащат да пише жалби, без значение дали вярва или не в написаното. От двете не може и не трябва да се очаква държавническо поведение. От началниците им - Министър-председателя и от министъра на здравеопазването, може и трябва да се очаква отговорно към обществото поведение. Като отговорни към обществото хора, от тях се очаква да гледат какво правят служителите им, а също така да могат да дадат политическа оценка на събитията. За това сме ги избрали. Не сме избирали Георгиева и Бранковска.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up