Петък, Май 29, 2020

care1Състав на Административн съд София град осъди министерството на здравеопазването да заплати обезщетение по частично предявен иск за обезщетение за причинени вреди в размер на 30 000 лева от общо 100 000 лева в едно със законната лихва за последните 5 години.
Делото е образувано по жалба на наследниците на починал пациент с онкологично заболяване.

След изчерпване на конвенционалните методи на лечение, пациентът е можел да се възползва от методите на състрадателно лечение, което позволява прилагането на лекарства, които не са разрешени за употреба и са в период на изпитване. Тези възможности са регламентирани в Регламент 726/2004г. на Европейския парламент и на Съвета, но същите не са имплементирани в Българското законодателство. В конкретния случай на пациентът е можело да се приложи лечение с „ваксина на Коули”, но липсата на нормативно определен ред не позволявало това да стане, а аналогичното лечение в Германия или Италия било извънредно скъпо.
Липсата на имплементация на Регламент 726/2004г. на Европейския парламент и на Съвета е послужило като основание за Комисията за защита от дискриминация да осъди МЗ и да препоръча приемането на регламента.
Осъществената дискриминация по признак „увреждане“, според КЗД, чието становище е възприето и от ВАС, се изразява в това, че в съществуващата нормативна уредба липсва специфична регламентация относно възможностите за прилагане на нерегистриран лекарствен продукт спрямо група пациенти със специфични увреждания като „...без правно значение е доколко конкретният продукт, станал повод за образуване на административното производство, е в процедура по клинично изпитване или не.“ Нарушението е именно липсата на правна регламентация относно възможностите въобще да се предписва нерегистриран в нито една държава лекарствен продукт, обект на клинично изследване, а не ограничаването на достъпа до лечение с конкретен продукт на конкретни пациенти. Съдията постановил решението е  Диляна Николова.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up