Сряда, Юли 08, 2020

brain stimСъстав на ВАС потвърди Решение на Бургаския административен съд, с което се отменя, като незаконосъобразен отказа на Управителя на НЗОК да издаде формуляр S2 за лечение в чужбина на пациент с болестта на Паркинсон, който се нуждае от поставяне на електрод за дълбока мозъчна стимулация (ДМС). На Управителя на НЗОК е даден 14 дневен срок да преразгледа решението си и да издаде формуляр S2.

Какви са фактите? Пациентът е подал заявление до управителя на НЗОК за издаване на разрешение /формуляр S2/ за планирано лечение извън държавата по осигуряване/пребиваване на заболяването му с диагноза „Паркинсонова болест – треморно - ригидно – брадикинетична форма. Напреднал стадий. Изразени двигателни флуктоации” в лечебно заведение в Унгария.
Молбата е изпратена на определената за такива случаи Комисията, която след като взема становище на националния консултант проф. Габровски излиза със становище, че не следва да бъде предоставяно исканото предварително разрешение за лечение извън държава членка по пребиваване, заплащано от НЗОК. Въпреки проведена административна процедура, по подаденото заявление не е постановено решение на управителя на НЗОК.
Поради липсата на какъвто и да отговор от НЗОК, пациентът подава ново заявление до управителя на НЗОК за издаване на разрешение /формуляр S2/.
По това заявление от Комисията отново изисква становища - от проф. Габровски и от доц. Бусарски , според които лечението на пациента може да се осъществи в безопасни и оправдани от медицинска гледна точка условия в лечебно заведение в България. Самата процедура се покрива по КП /клинична пътека/ № 200, но не се поема заплащането на имплантируемата система за стимулация, която е с ориентировъчна цена около 20 000 евро; като алтернатива може да се приложи и исторически по-старата лезионна интервенция /палидотомия или таламотомия/, при която няма разход за импланти, но е необратима и без възможност за корекции при евентуално изчерпване на ефекта.
Комисията е приела, че в конкретния случай не са налице предпоставките за издаване на предварително разрешение за лечение /формуляр S2/, а Управителят на НЗОК този път издава заповед за отказ, който е обжалван пред съда.
Съдът е приел, че отказът на НЗОК е незаконосъобразен. В случая по делото е установено, че в България се предоставя идентично лечение на това, което се предлага в другата държава членка и за което се иска издаването на разрешение и в този смисъл, ако и когато това лечение бъде проведено в България, то ще е със същата ефикасност, като предлаганото лечение в другата държава. Същественият проблем с предоставянето на лечението в България обаче е свързан с невъзможността това лечение да бъде предоставено своевременно, тъй като предоставянето на лечението е обусловено от финансовата възможността на лицето да заплати разходите по закупуването на импланта, който се прилага при дълбоката мозъчна стимулация за лечението на Паркинсонова болест. Заплащането на импланта /който е на стойност около 20000 евро/ на практика създава непреодолима или трудно преодолима пречка за лицето да получи лечението изобщо. Ако все пак лицето успее да осигури необходимите средства за закупуването на импланта, своевременността на провеждане на лечението отново е поставена под въпрос, тъй като не може предварително да е известно колко дълъг период от време ще е необходим на лицето, за да си осигури тези средства. Отделно от това стои въпросът, че през периода, през който се търсят средствата, е вероятно здравословното състояние на лицето да се вложи /поради липсата на адекватно лечение/, което от своя страна поставя под съмнение преценката относно еднаквата ефикасност на лечението.
Съдът постановил решението е в състав А. Дишева – Председател, Т. Тодоров и Д. Йосифова. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Това е второ последователно съдебно решение по идентичен казус на болен с болестта на Паркинсон и необходимост от поставяне на скъпоструващо медицинско изделие за дълбока мозъчна стимулация, което не се заплаща от НЗОК.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up