Четвъртък, Август 06, 2020

НЗОКОт пресцентъра на НЗОК разпространиха следната информация до медиите след запитвания за Решение №493 на ВАС, с което се отменят т.2 и т.3 от Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса №РД-НС-04-9 от 27.01.2015 г., определящи лимитите на болниците за 2015 г.:
„Решението на НС се отнася до разпределението на средствата за дейностите в болнична медицинска помощ (БМП), за изпълнители, сключили договори за спешна диагностика и лечение и на изпълнителите на БМП, при които няма спешна диагностика и лечение.

В таблицата по-долу са представени данните за заложените средства по Закона за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК) за 2015г., разпределените средства в изпълнение на Решение на НС на НЗОК №РД-НС-04-9 от 27.01.2015 г. и изплатените от НЗОК средства по индивидуалните договори с изпълнителите на БМП.

Средства по ЗБНЗОК за 2015г. обнародван в ДВ брой 107 от 24.12.2014г. (лв.)
1. За здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ - 1 282 916 000
2. Определени допълнителни средства от §9 от ЗБНЗОК за 2015 г. - 170 000 000
ОБЩО заложени средства по ЗБНЗОК за 2015 г. за дейностите в БМП - 1 452 916 000
Разпределени средства за дейностите в БМП по изпълнители, съгласно Решение №РД-НС-04-23 от 20.03.2015г. в изпълнение на Решение №РД-НС-04-9 от 27.01.2015г. - 1 450 544 508
Заплатени средства за дейностите в БМП на изпълнителите по сключените индивидуални договори за 2015г. - 1 523 882 392

Представената информация показва, че изплатените средства в размер на 1 523 882 392 лв., съобразно възможностите на ЗБНЗОК за 2015г., надвишават определените прогнозни стойности в размер на 1 450 544 508 лв., определени в изпълнение на Решение №РД-НС-04-9 от 27.01.2015 г. на НС на НЗОК.
Решението на ВАС с №493 няма правни последици за НЗОК.“

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up