Понеделник, Май 25, 2020

judge2Състав на Апелативен съд Велико Търново постанови решение, с което потвърждава решението на ОС Габрово, осъждащо Националната здравноосигурителна каса да заплати на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Стойчо Христов” ЕООД- гр. Севлиево сумата от 80 161лв., представляваща стойността на извършено лечение на пациенти по клинични пътеки за м. май 2015г., ведно със законната лихва,както и сумата от 9886,44лв. разноски по делото.
В мотивите на съда се сочи, че в процесния период по силата на различни решения на НС на НЗОК, месечната стойност за дейностите през същия месец май няколко пъти и променяна-на 05.05.2015г. стойността се намалява на 200 615 лв., с после на 18.05.2015г. става 204 786лв., после на 28.05.2015г. става 196 613 лв., ана 9.06.2015г. 208 385 лв.

При това непрекъснато променяне на стойността на болничната медицинска помощ за месец май и то след като месецът е започнал и медицински дейности се извършват, няма как ищецът да е бил наясно какъв е определеният му лимит за дейността през месец май. Още повече, че стойността за месец май е била променена и през следващия месец юни, в който дейностите вече са били извършени. С оглед на тези непрекъснати промени в размера на стойностите за БМП за месец май, извършвани през самия месец, а и в следващия, болницата е била в невъзможност да следи дали надвишава определения лимит и да формира листа на чакащите.
В течението на месец май не е имало как болницата да се следи дали се надвишава лимита, тъй като той е променян четири пъти, а през това време тя е била задължена по договора и е оказвал болнична медицинска помощ.
Освен това съдът посочва като аргумент и решението на АССГ, потвърдено от ВАС, че НС на НЗОК няма материална компетентност да приема месечни лимити.
Съдът също отхвърля искането на НЗОК за връщане на заплатената от него държавна такса по въззивната жалба. НЗОК не е държавно учреждение, поради което не е освободена от заплащане на държавна такса. Ето защо искането за връщане на държавната такса следва да се остави без уважение.
както и в другите случаи сме длъжни да напомним, че освен надлимитната дейност НЗОК ще заплати законната лихва за забава, както и всички съдебни разноски. Тези допълнителни плащания са пряка щета за бюджета на НЗОК и тази щета нараства с всяко следващо съдебно решение. Парите от здравни вноски, вместо да отидат за лечение, отиват в съдебната система.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up