Неделя, Ноември 29, 2020

kirilovПарламентът прие промени в Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Таксите за касационните жалби за граждани се увеличават 35 пъти - от 5 лв на 70 лв. За фирмите и гражданските организации таксите поскъпват от 25 лева до 370 лв, което е 14-кратно увеличение.
Увеличението на таксата за касационно обжалване при определяем материален интерес за фирми, става 0.8% от интереса по делото, но не повече от 1700 лева, ако интересът е под 10 милиона лева, а ако интересът е над 10 милиона лева, таксата се увеличава от сегашния размер 5 лв. до 4500 лв.
Според вносителя Данаил Кирилов от ГЕРБ, размерите не са прекомерни. „Няма прекомерност, нито ограничаване на възможността за обжалване, налице е умерен, приемлив, балансиран подход", каза Данаил Кирилов по време на обсъждането на АПК в правната комисия, на която той е Председател.

Явор Божанков от БСП обяви, че партията му ще атакува промените пред Конституционния съд. Той коментира, че е загубен балансът между ускоряване на правосъдието и правото и достъпа на гражданите до правосъдие.
Налагането на високи държавни такси за водене на съдебни дела, ограничават достъпа до правосъдие на гражданите. При това при делата по АПК, в повечето случаи не става дума за частен интерес. Водените от ЦЗПЗ дела срещу различни наредби на министъра на здравеопазването, Постановления на Министерския съвет, като тези за пръстовите отпечатъци и Националната здравна карта са точно такива примери на защита на обществения интерес. В огромната си част, над 90%, тези дела бяха спечелени от нас. ВАС отмени няколко дузини незаконосъобразните наредби и постановления, като тези за медицинските стандарти, редица решения на НС на НЗОК и други. По нито едно от тези дела, ЦЗПЗ не е имало какъвто и да е материален интерес, а е било водено единствено от желанието да се противопостави от името на гражданите на беззаконието на властта.
Решението на Народното събрание да повиши съдебните такси за граждани и организации в бъдеще ще ограничи възможностите да се оспорват актовете на властта, каквато е и основната цел на приетите от Парламента промени. Те се правят не за да се подкрепи съда, а за да се помогне на политическата власт, защото така се избягва съдебният контрол над актовете ѝ. Ако промените се приемаха в полза на съда, то определянето на таксите щеше да стане на базата на основния правен принцип – размера на приходите от такси да покрива направените от съда разходи.
Това решение на Парламента за съжаление не е първото действие, насочено срещу гражданското общество, демокрацията и правовата държава.
Преди това бяха предприети действия, с които се ограничи правото на всеки гражданин и организация да оспорва подзаконовите нормативни актове пред съда, които по дефиниция са насочени към неограничен кръг лица, но въпреки това всеки жалбоподател трябва да доказва дали той лично има правен интерес от обжалването.
Прието бе също, че дори наредби и постановления да бъдат прогласени за нищожни от съда, държавата няма да носи отговорност за нанесените от незаконните ѝ действия вреди на гражданите и организациите.
Така полека лека обръчът се затяга.
Д-р С. Кацаров

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up