Неделя, Май 24, 2020

TELKПоследните изменения в нормативната уредба свързани с медицинската експертиза доведоха до промени, които се очаква да ускорят процедурите по медицинската експертиза и да направят решенията по-малко субективни. Същевременно някои нови положения създават условия за нестабилност на постановените актове.
Така например от 27 юли насам, Правилникът изисква в състава на ТЕЛК да участва лекар с придобита специалност по профила на заболяването. Нормативната уредба не изяснява как се процедира при случаи, когато едно заболяване може да бъде отнесено едновременно към две и повече медицински специалности или пациентът има повече от три различни забоялвания, а съставът на комисията е от трима лекари. Във всеки аналогичен казус, решението може да бъде оспорено и отменено на формално основание.
Пак според Правилника при включване за първи път в състава на ТЕЛК лекарите преминават задължително обучение в НЕЛК.

От тази разпоредба следва, че ако лекарите не са преминали такова обучение, те не би трябвало да могат да участват в комисиите. Това изискване потенциално би могло да блокира работата на всички комисии в страната. До сега в ТЕЛК комисиите бяха с постоянен състав от трима души. За да отговорят на изскването в комисията да участват лекари с профилна специланост според вида на заболяването, директорите на болници тряба да назначат нови членове със съответните специалности. Те, обач ене биха могли да вземат участие, ако не са преминали на обучение в НЕЛК. Самата НЕЛК обаче, нито има организационна готовност, нито бюджет, за да осигури такова обучение в близките месеци и дори година.
Няма сигурни данни, че измененията в Наредбата и Правилника са били разгледани и одобрени от Националния съвет по медицинската експертиза. Според чл. 102, ал. 1, т. 4 от Закона за здравето именно Националния съвет „разработва и представя за приемане от Министерския съвет проекти за изменение и допълнение на нормативни актове, свързани с медицинската експертиза.” Ако това наистина е така, то и двата акта могат да бъда оспорени и отменени от съда.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up