АНАЛИЗИ

Бюджетът на НЗОК повтаря една и съща грешка всяка година

Данните за изпълнението на бюджета на НЗОК към края 30 септември показват, че планираните средства за лекарства, вероятно няма да стигнат. Така например разходи за лекарства, медицински изделия и диетични храни общо са достигнали 83,6% от годишния план.

Парамедиците с обобщение на сезона: много самонадеяност, малко спешни екипи

Самонадеяност, липса на инстинкт за самосъхранение, занемарена профилактика стоят в основата на голяма част от спешните случаи през изминалия летен сезон.

Нарушени ли са правата ни, в електронна здравна среда?

Цифровизацията почти напълно навлезе в ежедневието ни и това съвсем естествено засегна и здравната система. Така едновременно твърде закъсняло и много на бързо, беше създадена българската електронна здравна система - НЗИС,

Защо (на практика) нямаме достъп до електронното пациентско досие?

Основната структура на Националната здравна информационна система (НЗИС) е пациентското досие – здравните записи на всеки, който е получавал медицинска помощ.

Кога държавата плаща лечението на здравнонеосигурени социално слаби лица?

Разпоредбата на чл. 52, ал. 1 от Конституцията на Република България въвежда правото на здравно осигуряване, гарантиращо достъпна медицинска помощ и безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон.

Половината трупни донори у нас, остават нереализирани

2022 г. е поредната година, в която България остава на дъното на европейската статистика по трансплантации. Докато броят на хората в списъците с чакащи за присаждане на органи, като последен шанс да продължат да живеят расте, държавата в лицето на МЗ и ИАМН не изглежда да полага кой знае какви усилия за да подкрепи този процес. Най – сериозните им действия

Д-р Кацаров: Трябва ли здравната вноска да се увеличи на 12%?

Председателят на Българският лекарски съюз д-р Иван Маджаров предложи здравната вноска да се увеличи от 8% на 12%.

Проф. Голева: Чуждестранният опит в областта на лекарските грешки. Препоръки

1. Още през 2014 г. Департаментът по здравеопазване на Великобритания отбелязва, че около половината от 850 000 неблагоприятни случаи всяка година в болниците на Англия и Уелс са могли да бъдат предотвратени.