АНАЛИЗИ

Стигмата в семейството

Стигмата в семейството

Обществото се старае да съхрани социалната дистанция по отношение на психично болните си членове. Това се отнася в особето висока степен и до родствениците  на болните с психични разстройства и техните семейства. Независимо, че членовете на семейството отричат стигмата, те всячески се стремят да «опазят тайната» за болния близък. В къщата на обесения не се говори за въже. Извън къщата на психично болния не се говори за него и душевното му разстройство.

Какво е обичайното поведение: Най-често семейството отказва да приеме факта, “че това се случва с наш близък“. Обикновено близките се надяват и мислят, че това е “временно неразположение” и то ще отмине без лечение. Изпитват страх да извършат консултация с психиатър, защото „някой ще научи“. Според тях, не може да се приемат толкова “силни “ лекарства, защото това не може да е психична болест или лекарствата няма да помогнат, защото психичните болести са нелечими.

 Как се справяме със „срама“:  “Добросъвестно” пазим “тайната” на психичната болест. Болното дете не играе с приятелите на здравите си братя и сестри (в същност не играе с никого). Болният тийнейджър  не посещава кино или дискотека със “здравите”младежи (въобще не ги посещава). В дома на психично болния не идват гости и семейството рядко присъства на приятелски срещи. Когато това се случва, то (най-често) е без пациента…

До какво води това: Късно диагностициране на заболяването. Закъсняло начало на лечението Настъпване на  необратими промени в мозъчни структури. Промяна в личностовата структура на болния, вследствие налаганата изолация, депривация, дискриминация и … последващите стигматизация и автостигматизация.

„Проектът Открито за психичните разстройства се финансира в рамките на

 Програма БГ 07 Инициативи за обществено здрав по Финансовия механизъм на Европейското

 икономическо пространство 2009-2014 г.“


 {module title="Абонамент"}

Подобни статии