АНАЛИЗИ

Пациентите също могат да съдят НЗОК, заради лимитите

Пациентите също могат да съдят НЗОК, заради лимитите

Всеки пациент, който е бил принуден да заплати за проведеното му болнично лечение, поради това, че е достигнат лимита на лечебното заведение има право на иск срещу НЗОК за нанесените му имуществени вреди, в това число иск за обезщетение за забава и обезщетение за неизпълнение. Това е така, защото срещу задължението за здравно осигуряване, в закона стои задължение за НЗОК да заплати на болницата оказаната медицинска помощ.

Касата не може да се освободи от отговорност с аргумента, че пациентът е могъл да получи безплатно медицинската помощ в друго лечебно заведение, защото в чл. 4 на Закона за здравното осигуряване е постановено, че „Задължителното здравно осигуряване гарантира свободен достъп на осигурените лица до медицинска помощ чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител, сключил договор с районна здравноосигурителна каса.“ и „Правото на избор е валидно за цялата територия на страната и не може да бъде ограничавано по географски и/или административни основания.“
Касата не може да се освободи от отговорност с аргумента, че няма достатъчно средства, защото според чл. 81 от ЗЗД, „Обстоятелството, че длъжникът не разполага с парични средства за изпълнение на задължението, не го освобождава от отговорност.“
Касата не може да се освободи от отговорност, като се позове на нормативен акт, защото Правилата за разпределяне и самите лимити на болниците са определени с Решение на Надзорния съвет на НЗОК.
ЦЗПЗ ще предостави юридическа помощ на всеки пациент, който желае да подаде такъв иск.


 {module title="Абонамент"}

Подобни статии