АНАЛИЗИ

Листа на чакащи за болнично лечение

Листа на чакащи за болнично лечение

Все по-често в практиката се сблъскваме с един непознат до скоро проблем - листа на чакащи за оказване на медицинска помощ. Вече има немалък брой лечебни заведения, които не могат да приемат незабавно болните за планово лечение и ги записват за прием след определен период - седмици или дори месеци.
Единствената причина за листите на чакащи пациенти у нас са въведените от здравните власти лимити на болниците. Тези лимити принуждават болниците да отложат лечението на болните, а не липсата на капацитет на болниците.

Когато болницата вписва пациент в листа на чакащи, тя е задължена да отрази това обстоятелство и в така наречената "Национална листа за планов прием в ЛЗБП" - публикувана на Интернет страницата на НЗОК.
При вписването в такава листа, пациентът получава номер, чрез който може да удостовери/провери записването си.
Ако е вписан в листа на чакащите, пациентът трябва да бъде уведомен за причината и за очакваното продължителност на времето за чакане, както и за възможните последствия и рискове за неговото здраве.
Пациентът може да бъде поставен в листа на чакащи в извънболничната медицинска помощ - например за издаване на направление или за провеждане на определено високоспециализирано изследване. В тези случаи, липсват каквито и да са правила.


 {module title="Абонамент"}

Подобни статии