АНАЛИЗИ

При постъпване в болница

При постъпване в болница

Постъпването в болница може да бъде за планово лечение или по спешност. При спешни състояния, пациентът постъпва за лечение, насочен от Спешна медицинска помощ или след преглед в Спешния портал на болницата. При постъпване за планово леченние, на пациента се издава медицинско направление за хоспитализация от лекуващия лекар.
С него и наличната медицинска документация, пациентът трябва да се обърне към приемното отделение на избраната от него болница, от където да му бъде определен ден и час за постъпване.

 Медицинското направление за хоспитализация важи за територията на цялата страна, без административни или географски ограничения. Право на пациента е да избере в коя болница да постъпи за лечение.
За престоя си в болницата пацинетът заплаща потребителска такса в размер на 5.80 лева, но за не повече от 10 дни в една календарна година. Заплащат се също медицинските изделия, които не са включени в списък на НЗОК. Леченето в болница се заплаща от НЗОК по т. нар. клинични пътеки. В цената на клиничната пътека са включени до два консултативни прегледа врамките на един месец след изписването.
В клиничните пътеки има изискване за минимален престой, но няма ограничения за престоя над минимално определения. По време на престоя, лекуващият лекар води медицинска документация-история на заболяването. При изписването, пациентът има право да получи епикриза, която представлява резюме на лечебно-диагностичния процес в болницата, както и резултатите от направените медицински изследвания-лабораторни, рентгенови, ултразвукови и др.


 {module title="Абонамент"}

Подобни статии