АНАЛИЗИ

Бюджетът на НЗОК повтаря една и съща грешка всяка година

Бюджетът на НЗОК повтаря една и съща грешка всяка година

Данните за изпълнението на бюджета на НЗОК към края 30 септември показват, че планираните средства за лекарства, вероятно няма да стигнат. Така например разходи за лекарства, медицински изделия и диетични храни общо са достигнали 83,6% от годишния план.

От тях с най-висок дял са разходите за лекарства за лечение на онкологични заболявания, прилагани в болничната помощ, които са на нива 91% от планираните за годината.
В същото време разходите за първична извънболнична помощ към 30 септември са 57% от планираните за годината, за специализирана извънболнична медицинска помощ 65%, а за медико - диагностични дейности едва 50%.
Разходите за болнична медицинска помощ са 78% от планираните.
Справката за изпълнението на бюджета като цяло показва намаление на приходите, спрямо планираните и лек дефицит в края на септември. Ако не настъпи някакъв неочакван спад в приходите до края на годината, средствата ще стигнат за покриване на разходите, предвид и наличието на резерв от 205 милиона лева, както и очакваното неизпълнение на разходите в извънболничната помощ и за лечение в чужбина. По-голямата част от парите от резерва вероятно ще бъдат насочени за покриване на преразхода за лекарства.
Значимите разлики в изпълнението на бюджета за извънболнична помощ и за лекарства показват неправилно планиране и това се повтаря всяка следваща година, защото процедурата за приемане на бюджета е такава. Поради това и декларираните намерения за ограничаване на разходите за лекарства и прехвърляне на тежестта от болничната в извънболничната помощ си остава само намерения. 
Генерално погледнато планирането на бюджета на НЗОК от министерството на финансите по подобие на държавния бюджет и без актюерски разчети, повтаря всяка година една и съща грешка - дейностите следват бюджета, вместо да е обратното. Бюджетарският подход пречи на иновациите, поражда дефицити на едни места и излишъци на други, което пък затруднява достъпа на пациентите до един или друг вид медицинска помощ. 


Хареса ли ви тази статия? Ако не искате да пропуснете някоя, абонирайте се за нашия бюлетин.

Подобни статии