АНАЛИЗИ

Анализ на Проф. Мира Кожухарова: Covid-19 през четвърта седмица на януари

Анализ на Проф. Мира Кожухарова: Covid-19 през четвърта седмица на януари

През седмица № 4 на 2022 г. (24 до 30 януари) в България са регистрирани 61 831 случая на COVID-19. Заболяемостта (броят на лабораторно потвърдените случаи) на 100 000 население на 14-дневна база към 30 януари е 1749,18 (Фигура 1), при седмична позитивност на тестовете 25,33% (Фигура 2).

Фигура 1
Заболяемост на 100 000 и смъртност на 1 000 000 население от COVID-19 на 14-дневна база през периода от 22.03.2020 г. до 01.02.2022 г.

mira zab death

 

Фигура 2
Седмична позитивност на тестовете за SARS-CoV-2 (% на лабораторно потвърдените случаи от всички направени тестове в предходните 7 дни) през периода 29.07.2021 г.- 01.02.2022 г.

test mira

Kакто е показано на Фигура 1, заболяемостта на 14-дневна база на 100 000 население продължава да нараства и през седмица №4 на 2022 г. Темпът на нарастване обаче се забавя в сравнение с предходната 3-та седмица, което се потвърждава и от данните за първите дни на седмицата, започваща на 31 януари 2022 г. (5-та седмица). Това е основание да се очаква, че епидемичната вълна скоро ще достигне до своя пик (регистрираната максимална стойност на заболяемостта на 14-дневна база).
Друг начален белег за приближаване до пика на заболяемостта и последващ постепенен спад на броя на заразените, е процентът на положителните за SARS-CoV-2 тестове на 7-дневна база. Този процент постепенно започва да забавя нарастването си – от 23,01% през 3-та седмица до 25,33% през 4-та седмица, като в началото на настоящата седмица вече се очертава и тенденция към стабилизиране на нивото на положителните тестове.


{module title="Подобни статии"}


Засега дневният брой на всички хоспитализирани пациенти, независимо от тенденцията към известно увеличаване, продължава да е значително по-нисък в сравнение с предишната вълна на пандемията (Фигура 3). Регистрираното нарастване през седмица №4 (средно 5431 болни от COVID-19 на ден), сравнено със средно 5219 души на ден, лекувани в болница през седмица №3, не е голямо и не предполага затруднения при осигуряване на медицинското обслужване на заболелите.

Фигура 3
Дневен брой на хоспитализирани болни от COVID-19 през периода от 30 юли 2021 г. до 1 февруари 2022 г.

hosp mira

Подобна е ситуацията и в отделенията за интензивно лечение (Фигура 4), където броят на лекуваните пациенти през целия месец януари е под 600 души средно на ден, на почти постоянно ниво, без каквито и да е резки промени.

 Фигура 4
Дневен брой на болни от COVID-19, лекувани в интензивни отделения през месец януари 2022 г.

icu mira

Данните за заетостта на леглата в отделенията за лекуване на болни от COVID-19 и особено в интензивните отделения, трябва да се интерпретират внимателно, защото опитът от досега преминалите вълни на пандемията показва, че броят на пациентите, които се нуждаят от интензивно лечение, започва да се увеличава известно време след преминаване на пика на заболяемостта (Таблица 1).
По същия начин, отместване във времето се наблюдава и по отношение на нарастването на смъртността, свързана с COVID-19 (Фигура 1 и Таблица 1), поради което известно повишаване и на този показател е очаквано. Но въз основа на клиничните данни за по-леко протичане на заболяването, причинено от варианта Омикрон, както и значително по-малкият брой починали, регистрирани от началото на 2022 г. досега, най-вероятно настоящата пандемична вълна ще приключи като цяло с по-ниска смъртност в сравнение с предходната вълна, причинена от Делта варианта на SARS-CoV-2.

Таблица 1
Пикови стойности на заболяемостта, смъртността и на броя болни в интензивните отделения, регистрирани при трите пандемични вълни, 2020-2021 г.

Пандемична вълна през периода

Дата /

Най-висока заболяемост на 14-дневна база

на 100 000 население

Дата /

Най-голям дневен брой заети интензивни легла

Дата/

Най-висока смъртност на 14-дневна база

на 1 000 000 население

Октомври 2020 г. - януари 2021 г.

23.11.2020 г.

671,22/100000

 

13.12.2020 г.

595

08.12.2020 г.

279,2/1000000

Февруари 2021 г. - май 2021 г.

01.04.2021 г.

735,40/100000

 

09.04.2021 г.

813

12.04.2021 г.

246,9/1000000

 

Август 2021 г. - декември 2021 г.

04.11.2021 г.

928,27/100000

25.11.2021 г.

797

15.11.2021 г.

329,6/100000

Посочените интервали между времето на регистриране на пиковата стойност на заболяемостта и повишаването на натоварването на болничната мрежа с болни, които се нуждаят от интензивни грижи, както и по-късното достигане до повишени нива на смъртността е закономерност, която се наблюдава и при други остри респираторни инфекции с епидемично разпространение.
От практическа гледна точка е важно тези закономерности на епидемичния процес да се имат предвид при планирането както на противоепидемични мерки, така и на работата на лечебните заведения.

Във връзка с работата на лечебните заведения, трябва да се има предвид, че тя може да бъде сериозно затруднена не само от бързо нарастващия брой пациенти, но и от повишаване на заболяемостта сред медицинския персонал. От началото на пандемията досега са регистрирани общо 21031 случая на COVID-19 при медицински служители, като само през месец януари 2022 г. те са 2478 (Фигура 5).

Фигура 5
Брой медицински служители случаи с COVID-19 през периода от 1 август 2020 г. до 31 януари 2022 г.

medics mira

Проф. Мира Кожухарова

Подобни статии