АНАЛИЗИ

Една стъпка по-близо до диагностично свързаните групи

Една стъпка по-близо до диагностично свързаните групи

След близо десет години чакане, предстои въвеждането на австралийската класификационна система. Договора за покупката е ратифициран от Парламента в края на ноември 2011г. по времето на тогавашния здравен министър. От тогава до сега въвеждането е отлагано многократно.

Преди дни на платформата за обществено обсъждане е публикуван Проект за изменение на нормативни актове, с който се предвижда най-накрая австралийската класификационна система да влезе в сила и на практика да замени МКБ. Въвеждането на новата класификация не въвежда автоматично диагностично свързаните групи, но пък приближава здравната ни система до този момент.
Какво точно ще се промени и как ще ни повлияе попитахме специалистите Анита Неева, Петър Атанасов, дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации“, НЦОЗА

С какво тази система е по-добра от старта?
Ползваната от НЗОК в момента кодираща система за процедури МКБ 9 КМ никога не е била официално въвеждана в страната и няма лиценз за нейното ползване. Тази кодираща система е с ограничени възможности по отношение генерирането на нови кодове, защото е с два знака. Много често за нуждите на клиничните пътеки се използва един и същи код с различно наименование във всяка една КП, което пречи за точната статистическа отчетност.
През 2011 година на основата на Договор за лиценз между Австралийския съюз и МЗ бяха закупени правата за ползването на Класификационната система AR–DRG, която се основава на групиране на данни на база диагнози и процедури, което позволи техния превод на български език, а също така и адаптирането им към българската практика. Тази система е със седем знака, което позволява надграждането с нови кодове без да се повтарят като цифри. В тази връзка през последните няколко години на работни срещи бяха генерирани над 1 000 нови кода за липсващи и/или нови медицински дейности. Последните кодове бяха създадени във връзка с медицински дейности, свързани с пандемията COVID-19.
Съгласно последната промяна Наредба за изменение на Наредба 42 от 2004 година за въвеждане на Международна статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето, от януари 2022 година се въвежда използването Австралийската класификационна система за процедури, което ще замени МКБ 9 КМ само в частта кодиране на процедури. Засега ще продължи кодирането на диагнози по МКБ 10.

По какъв начин австралийската класификационна система е свързана с Диагностичо – свързаните групи и кога можем да очакваме въвеждането им
Въвеждането на новата кодиращата система няма пряка връзка с възможното въвеждане на ДСГ в България, но ще позволи точно определяне на броя на извършените процедури, което е инструмент за допълнителен контрол. Освен това ще се повиши синхрона по отчетността с Евростат.

Ще се отрази ли на въвеждането на нова кодираща система на пациентите
Въвеждането на новата кодиращата система, както и използването на сегашната няма връзка с качеството на обслужване на пациентите, тъй като те са само средство за статистическа обработка и отчетност.

Подобно мнение изрази пред „Право и здраве“ и Управителя на НЗОК проф. Петко Салчев:
petko salchevАвстралийската класификационна система, е много по-подробна и по-точна от МКБ, която дори не е лицензирана. С въвеждането и не се въвеждат автоматично диагностично – свързаните групи, това е само една крачка. Тъй като стартът беше отлаган неколкократно, имаше достатъчно време за подготовка и към момента има създаден механизъм , който автоматично ще преобразува кодовете, без да се налага процесът изобщо да спира.

С две думи, до въвеждането на ДСГ ни предстоят още крачки, най-важната от които е финансирането, но пък даването на ход на австралийската класификационна система слага край на дългогодишното отлагане и поставя основи за едно по-прецизно и по-добре остойностено здравеопазване.

Подобни статии