АНАЛИЗИ

Кратък обзор на българската съдебна практика за лекарската грешка(втора част)

Кратък обзор на българската съдебна практика за лекарската грешка(втора част)

1. Съдът взема решение за търсене на отговорност от лекар, който не е положил дължимата грижа, само когато се установи коя точно норма на закона е нарушена или не е спазена.

Не е задължително този закон да е Законът за здравето или актовете, установяващи медицински стандарти. В р. 43 от 16.03.2007 г. на ВтАС по в.н.о.х. д. 394/2006 г. нарушението се свързва с чл. 30 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането и се изразява в извършване на кръвопреливане при пренебрегване на нормативните изисквания, в резултат на което се е стигнало до смъртта на пациента.  
2. Отговорът на въпроса за противоправността на поведението на лекаря в голяма степен се определя от това, дали лекарят е спазил стандарта за добра медицинска практика, утвърден със съответната наредба на министъра на здравеопазването. Когато няма утвърден такъв стандарт, какъвто е бил напр. през 2009 г. случаят с общо практикуващите лекари, според съда  изводите трябва да се правят от вещите лица - р. 172/2009 – вече цитирано в първата част на обзора. 
И обратно, съдът е приел, че не е допусната медицинска грешка, ако експертизата докаже, че дежурният екип по време на родовия процес и раждането е действал правилно и адекватно - определение 59 от 14.09.2007 г. на ВтАС по в.ч.н.д. 225/2007 г., НО, с което е потвърдено определение за прекратяване на наказателно дело срещу неизвестен извършител.
Стандартът, с който се определя виновното поведение на непосредствения причинител на вредите, зависи от длъжността на медицинското лице и неговото образование. Различни са стандартите, приложими към лекари и фелдшери и затова фелдшерът може да се освободи от отговорност, ако неговата квалификация не е била достатъчна за да констатира правилна диагноза или лечение. Той не е адресат на чл. 16, ал 1 от Договора между НЗОК и ДКЦ за 2005 г. - присъда 125 от 18.06.2007 г. на ВтАС по въз. н.о.х.д. 104/200, НО. 
3. При преценката на вината се изхожда не от това, дали лекарят е спазил стандартната процедура, а дали е съобразил специфичното заболяване на пациента. В тази връзка от значение е дали лекарят е запознат с най-новите научни резултати – напр. как да се подава анестезия на пациенти с определено специфично заболяване. Ако на тази плоскост са разработени и се прилагат нови, съвременни стандарти, съвременни правила за добра медицинска практика, които лекарят не е съобразил и именно това поведение е довело до леталния изход, той е виновен, независимо че не ги е познавал, тъй като литературата, в която те са публикувани, му е неизвестна. С една дума, лекарят носи отговорност, ако смъртта се дължи на негови действия или пропуски, които са могли да бъдат избегнати, ако той беше спазил правилата на добрата медицинска практика – р. № 237/2014 г. 
4. Освен на своите знания и на постиженията на медицината, лекарят е длъжен да осланя и на интуицията и самочувствието на пациента. В Австралия е цитиран случай на заболяване на 32 годишна майка на 3 деца от рак на червата, която е чувствала присъствието на лошата болест, независимо че всички лекари единодушно са отказвали да я лекуват поради това, че е «твърде млада» за такова заболяване. Болестта й прогресира след бременност и раждане на третото дете на 32 годишна възраст. Едва тогава започва нейното закъсняло лечение, което се оказва безрезултатно. Въпреки твърденията на пациентката, че има раково заболяване, лекарите дълго време, упорито и неоснователно са отричали това и са отказвали да приложат навременно лечение, както и да й дадат съвет да не забременява.( Случаят е описан  в www.independent.co.uk/life-style/helath-and-families/yong -woman-32-dies-bowel-cancer-doctor-says-too-young-ibs-nicvole-yarran-australia.)
5. Когато има летален изход в болничното заведение, но не може да се установи веднага, в резултат на чие поведение на член от медицинския екип е неблагоприятният резултат, искът за обезщетение на вредите може да се предяви срещу лечебното заведение, без да се конкретизира името на лекаря. Искът е само на основание чл. 49 ЗЗД. Но по него трябва да се доказва, че все пак смъртта е следствие на виновно и противоправно деяние на един или повече медицински специалисти, макар техните имена да не са конкретизирани. В наказателния процес се образува производство срещу неизвестен извършител – така определение 59 от 14.09.2007 г. на ВтАС, вече цитирано в обзора. Ако обаче не се установи конкретният причинител на вредите и неговата вина, искът по чл. 49 ЗЗД се отхвърля, защото, макар отговорността на болницата по този текст да е обективна, тя е вторична и е обусловена от вината на изпълнителя на работата. По същите причини се прекратява и наказателното производство срещу неизвестен извършител. 
6. Иначе болницата може да бъде привличана като граждански ответник в наказателния процес. Когато деликът е и престъпление, правилно се ангажира гражданската отговорност на лечебното заведение, в което е извършено увреждащото деяние –р. 24 от 12.03.2005 г. на ВтАС по в.н.о.х.д. 3/2005, НО. 
7. По всички дела се назначават съдебно-медицински експертизи – тройна, петорна комисийна, тройна или петорна комплексна, седморна, три петорни експертизи, комисийна, арбитражна – с еднакъв или различен състав. Комисийната и арбитражната експертиза не са дефинирани в никой закон (констатацията е на съда, който ги е допуснал – Решение № 150 на ПАС, потвърдено с р. №. 578/2014 г. на ВКС), но се използват в съдебната (предимно наказателна) практика.  Всъщност делата се решават реално от експертите. Ако експертите са отговорили пълно на поставените въпроси и не е възникнало съмнение в правилността и обосноваността на експертизата, отпада необходимостта от назначаване на повторна съдебно – медицинска експертиза – така р. № 237/2014 г. – ВКС.
Съдебно-медицинските експертизи обаче могат да бъдат противоречиви. Така в присъда № 14 от 29.06.2015 г. на САС по в.н.о.х.д. № 1081/2013 г. са били назначени 4 съдебно-медицински експертизи, три от които отговарят еднакво на въпроса за причината за смъртта на детето – масивен кръвоизлив в дясната плеврална кухина поради непроведен достатъчен диагностичен процес в „Пирогов“. Най-напред в хода на досъдебното производство е назначена седморна съдебно медицинска експертиза. Последвала е втора съдебно-медицинска експертиза, допусната в съдебно заседание, която се и кредитира от съдебния състав на въззивна инстанция. Преди това Софийски апелативен съд като въззивна инстанция  назначава трета СМЕ, която потвърждава изводите и констатaциите на останалите СМЕ. Експертизата, която влиза в противоречие с останалите, съдът отказва да вземе предвид, тъй като същата е изготвена от трима лекари, които са служители в „Пирогов“, където подсъдимият е изпълнявал служебните си задължения по време на инцидента. Това, според съда, води до конфликт на интереси и известна предубеденост, което поставя експертизата под въпрос. Именно поради противоречията между първата седморна, втората и третата тройни СМЕ, съдът е назначил комплексна седморна съдебномедицинска експертиза от изтъкнати специалисти в дадената област, които са изяснили компетентно и обективно причината за смъртта на детето.
За да се смекчи ефекта на колегиалността в отношенията между експертите, които най-често са практикуващи лекари, и обвинените лица, Пловдивският апелативен съд по д. № 486/2012 г. е заменил експертите с високо квалифицирани специалисти от други съдебни райони – в случая – от Варна. 
Експертизата подлежи на анализ от страна на съда и тя не обвързва съда, ако не съдейства за разкриване на обективната истина. Експертизата не е и единственото доказателствено средство. Дори фактическите и правните изводи на съда да се основават на петорна експертиза, тя може да не изяснява достатъчно задълбочено обстоятелството, дали преди превеждане в анестезия са извършвани изследвания относно поносимостта на болния към пълна упойка и задължително ли е това да бъде извършено, каква е причината за него – опр. 37 от 30.05.2007 г. на ВтАС по в.ч.н.д. 150/2007 г., НК.
9. При отговарянето на въпроса дали има медицинска грешка, от значение е и предиспозията на увредения пациент. В присъда № 14 САС приема, че смъртта се дължи на масивен кръвоизлив в резултат на хирургично поставена шина. Но и самият пациент е допринесъл за собственото си увреждане, като е създал предиспозиция за него. Експертите сочат като първопричина за последвалите патологични събития физическите натоварвания на пациента – плуване. Затова съдът е длъжен да възложи на съдебно медицинската експертиза задачата да провери, какво е било предходното здравословно състояние на болното лице, дали не са съществували предходни заболявания, които са създали предпоставки за проявата на съответното усложнение.


{module title="Подобни статии"}


10. Кога съдът приема, че не е била допусната медицинска грешка?
Наказателният процес може да бъде прекратен, ако е образуван срещу неизвестен извършител и прокурорът установи, че не са налице съставомерните признаци на престъпление по чл. 123, ал. 1 от Наказателния кодекс - определение № 387 от 11.12.2014 г. на САС по в.ч.н.д. № 1081/2014 г. Така в р. № 398 от 20.11.2014 г. на ВКС по н.д. № 1059/2014, второ н.о., НК е прието, че «по делото не е установено по несъмнен начин, че подсъдимият е проявил професионална немарливост и е причинил смъртта на пациента поради немарливо изпълнение на занятие, представляващо източник на повишена опасност, поради което е отказано субсумиране на действията му под наказателноправния състав на чл. 123, ал. 1 НК. Съдът е отхвърлил и исковете за обезщетение на неимуществени вреди на основание чл. 45 ЗЗД. Следователно, съдът е отказал да признае лекаря за отговорен, защото не е установено, че неговото деяние е противоправно и виновно.
При настъпила смърт на родилка и на мъртвороден плод подсъдимата като основен наблюдаващ лекар е освободена от наказателна и от деликтна отговорност на основание това, че е назначила правилно лечение, докато е била дежурна – р. № 100 от 5.03.2014 г. на ВКС по н.д. № 2131/2013, второ н.о., НК. 
За невинен е признат и акушер-гинеколог в родилно отделение в Стара Загора – р. № 95 от 3.08.2015 на ПАС по в.н.о.х.д. № 141/2015 г. за причиняване смъртта на новородено. Установено е по делото, че лекарят е изпълнил задължителните изисквания на Наредба № 32/2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Aкушерство и гинекология”, като е извършил необходимите за проследяване на бременността изследвания. 
Проф. д-р Поля Голева


{module title="Абонамент"}


{module title="Анкета"}

Подобни статии