Петък, Януари 27, 2023
Follow Us

В репортаж на Нова телевизия се поставят два въпроса,
Дали лица с прекъснати здравноосигурителни права имат право да се ваксинират безплатно?
Къде тези лица могат да се ваксинират?

Кампанията за имунизациятаз а Ковид е регламентирана в няколко нормативни документа: Закон за здравето, Закон за здравното осигуряване, Заповеди на министъра на здравеопазването РД-01-726/ 23.12.2020, РД-01-92/11.02.2021 г., РД-01-118/23.02.2021 г. Национален план за ваксиниране срещу Ковид 19.
В цитираните заповеди на министъра на здравеопазването е въведено задължение на всички РЗИ и изброени лечебните заведения да разкрият кабинети за имунизация. В тях няма разпоредба, касаеща здравноосигурителния статус на ваксинираните лица. В Национален план за ваксиниране срещу Ковид 19 е посочено единствено, че
„Ваксините срещу COVID-19 и прилагането им са безплатни за населението без значение на здравноосигурителния статус на лицата.“
Този текст отговаря на въпроса дали лицата с прекъснати здравноосигурителни права имат право да бъдат ваксинирани безплатно, но не и кой трябва да извърши ваксинацията.
При липсата на специфична разпоредба с изрично указване кой трябва да извърши ваксинацията по желание на здравнонеосигуреното лице, трябва да се направи тълкуване на общите разпоредби на Закона за здравето и закона за здравното осигуряване.Според чл. 109 на закона за здравното осигуряване Лицата с прекъснати здравноосигурителни права заплащат оказаната им медицинска помощ. Според алинея 2 на същия член Здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 се възстановяват, при условие че лицето е заплатило всички дължими здравноосигурителни вноски през последните 60 месеца.
Едно от правата на здравноосигурените лица е правото да изберат общопрактикуващ лекар. Последица от прекъсването на здравноосигурителните права на едно лице е и това, че то остава без общопрактикуващ лекар. Например ако едно лице с прекъснати права се обърне към избрания в миналото ОПЛ, то ще трябва да заплати оказаната му медицинска помощ, така както би я заплатило, ако се обърне към който и да е ОПЛ. В този смисъл лицето с прекъснати здравноосигурителни права няма свой ОПЛ. Прекъсването на здравноосигурителните права е единствената хипотеза, в която български гражданин няма ОПЛ, в този смисъл от гледна точка на здравното обслужване лице с прекъснати здравноосигуротелни права означава и лице без ОПЛ.
В този смисъл правилно РЗИ Плевен дава указание лицата без ОПЛ (което в случая се отнася за лица с прекъснати здравноосигурителни права) следва да се ваксинират в РЗИ. Аналогично трябва да се разглежда и ситуацията с всяко друго лечебно заведение имащо договор с НЗОК.
Тъй като както стана дума по-горе Националният план за ваксиниране срещу Ковид указва, че ваксинацията трябва да бъде безплатна, то единствената правна възможност лице с прекъснати здравноосигуртелни права да се ваксинира безплатно е в РЗИ. Това е така не само защото РЗИ няма договор и не се отчита за дейността си пред НЗОК, но и защото изначално дейността по ваксинацията за Ковид е дейност, която по своята същност попада в обхвата на чл. 82 от Закона за здравето и както е указано в Националния ваксинационен план се финансира за сметка на републиканския бюджет.
В заключение може да се каже, че от нормативна гледна точка правилно е лица с прекъснати здравноосигурителни права да се ваксинират в РЗИ. Това е и една от причините министърът на здравеопазването да включи и РЗИ, а не само лечебните заведения в организацията и прилагането на имунизационния процес срещу Ковид.
Отговорът на поставените въпроси е:
1. Лицата с прекъснати здравноосигурителни права имат право да получат ваксината безплатно.
2. Ваксинирането на такива лица е правилно да се извършва от РЗИ. 

Каква е причината за липса на лекарства?

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up