Вторник, Ноември 29, 2022
Follow Us

В рамките на две седмици, Главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев изготви два доклада за епидемичната обстановка в страната. Направените предложения за налагане на противоепидемични мерки, обаче не кореспондират с изложените в тях данни за епидемичната обстановка, което поражда съмнение в основателността на предприетите мерки, поне в един от двата случая. Вижте сами:

16.03.2021. Извадка от доклада на Главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев до министъра на здравеопазването:
„Регистрираната заболяемост за последния 14-дневен период е 510,38%000;
Предлагам да се въведат ограничителни мерки, насочени към недопускане струпване на населението в организирани колективи и работни колективи, обекти и места за обществено ползване, което да доведе до прекъсване механизма на предаване на заболяването, намаляване на новите случаи и спад в отчетената заболяемост. Ограничително-изолационните мерки следва да са насочени спрямо всички възрастови групи, поради „подмладяване“ на инфекцията и засягане на лица от всички възрасти, вкл. новородени. Предлагам мерките да се въведат за период от 10 дни, след което ще се извърши последващ анализ на епидемичната обстановка в страната.“

Дванадесет дни по-късно:
28.03. 2021 година. Извадка от доклад на Главния здравен държавен инспектор доц. Ангел Кунчев до министъра на здравеопазването:
„Регистрираната заболяемост за последния 14-дневен период е 717,72%000, която е най-високо отчетената от началото на пандемията в страната.
Предлагам поетапно разхлабване на някои от мерките, касаещи дейността на заведения за хранене на открито, дейността на детски ясли и градини, премахване ограниченията на различни практики и стажове във висшите училища, които не могат да бъдат провеждани в електронна среда, провеждане на културни и развлекателни мероприятия с капацитет неповече от 30%, дейност на игрални зали и казина – до 30% от капацитета им, дейност на балнеолечебни, медикал, уелнес и СПА центрове, фитнес центрове, спортни клубове, плувни басейни и комплекси – до 30% от капацитета им и при пълно спазване на всички разпоредени противоепидемични мерки за дистанция, дезинфекция, ползване на лични предпазни средства и др.“
Предложените разхлабващи мерки влизат в сила от 1 април.Справка от Ковид Портала на Министерския съвет:
16 март 2021. Броят на новозаразени с COVID-19 същия ден е 4637. Настанените за болнично лечение са 7269 души.
31 март 2021 Броят на новозаразени с COVID-19 същия ден е 5176. Настанените за болнично лечение са 9811 души.

Подобни извъртания на логиката на 180 градуса са укорими от етична гледна точка и показват липса на професионализъм, но има и нещо повече. Действията на властите по затваряне и отваряне на страната засягат съдбата на милиони български граждани.
Главният държавен здравен инспектор дълбоко греши, ако си въобразява, че може да пише каквото си иска в тези доклади. Последиците от неговите действия имат пряка връзка с разпространението на заразата и смъртността от нея, с икономиката на страната и доходите на хората.
Изопачаване на данните, необосновани и противоречиви заключения, може да станат основание за търсене не само на административна, но и на наказателна отговорност.
За разлика от приказките на Бойко Борисов, докладите на Кунчев са законово установени писмени документи и са решаващи за налагането или отмяната на ограничителни мерките.
Видно е, че действа по устно разпореждане. Дали, този, който му разпорежда обаче, ще го признае публично или в един наказателен процес?
Кунчев трябва сериозно да се замисли за тези неща. 

Ще се подобри ли болничното лечение след увеличението на цените на пътеките?

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up