Сряда, Февруари 01, 2023
Follow Us

Мнозина, вероятно не помнят (или никога не са знаели) мобилното приложение "Вирус сейф"(virusafe). То представлява специализиран софтуер за анализи и визуализация през географски карти. В него се въвеждат лични данни - ЕГН, могат да се въведат и хронични заболявания. Централен регистър събира информацията и я изпраща на държавните органи. Има и регистър на карантинираните и на всички заболели, като тази информация по автоматизиран път стига до органите на МВР, които осъществяват контрола на изолираните. Приложението е изградено от „Информационно обслужване“ (без обществена поръчка, както обичайно се възлага на тази фирма) и работи от месец април 2020 година.

Наскоро адвокат Юлиан Дацов публикува в социалните режи, следният коментар по повод на приложението:
“Кажете ни нещо, което не знаем.
Всъщност обаче, аз поне не знам някои неща (извън очевидното - как едно мобилно приложение може да причини всички онези неща, за които МЗ ограничава отговорността си - валидно или не).
Общите условия към приложението ViruSafe очевидно се състоят преимуществено от клаузи, изключващи отговорността на МЗ (на практика - за всичко).
Съгласно издадената Наредба № Н-2 от 2022 г. на МЗ, приложението е модул към Националната информационна система за борба с К-19.  Същата тази система беше “изграждана" и "поддържана” с поредица заповеди на министъра на здравеопазването (последната от които РД-01-724/2020 г. - понастоящем отменена (като всички преди нея!).
Съгласно новата Наредба Н-2, тя само ще се “поддържа" от МЗ (все едно някой друг я е “изградил" и това първоначално действие е res inter alios acta за МЗ).
Важно е да се има предвид, че това приложение очевидно е годно и да проследява местонахождението на абонатите. В това отношение позицията на Р. България е изключително странна. Пред европейските институции националните власти очевидно поддържат, че в страната няма предложение за проследяване на карантинирани, т.н. contact tracing. От друга страна, по всичко личи да има такова. Дори само това обстоятелство хвърля съмнение върху изискванията за законосъобразност, добросъвестност и прозрачност при обработването на лични данни.
Какво на практика става с данните, събирани чрез него, аз поне не знам. Съмнявам се обаче те да са публично достъпни, както е записано в чл. 19, ал. 2, т. 2 от Наредба № Н-2/2022 г. на МЗ.
Подобни приложения могат да бъдат ефективни при борбата с К-19 и това отдавна се призна в целия ЕС. Нещо повече - то е осъществимо при пълно зачитане на неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни. Защо не се използва тази възможност? Или пък се използва?“На Правителствения портал (coronavirus.bg) все още стои съобщение за мобилното приложени, както и линкове към хранилищата на Гугъл и Епъл за сваляне и инсталиране. Проверката ни показа, че линковете не работят, а приложенията не са налични за сваляне в хранилищата. Няма официално съобщение за спиране на приложението, нито по какви причинни е направено. Едва ли приложението „Вирус сейф“ ще липсва някому, а големият въпросът дори не е в похарчените за разработката му пари. Големият въпрос е какво става с личните данни на хората, които добросъвестно са инсталирали приложението и са го ползвали. Как са били съхранявани тези данни? Кой е имал достъп до тях? Унищожени ли са след като приложението вече не работи?
От общите условия за ползване на "Вирус сейф" разбираме, че никой не гарантира защитата на личните ви данни. Там пише така: „Потребителят използва Приложението на своя лична отговорност и риск.“ Може да не ви харесва, но е вярно. Управлението на държавата и отношението на администрацията са ваша лична отговорност. Ваши са и всички рискове. 

Каква е причината за липса на лекарства?

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up