Петък, Януари 27, 2023
Follow Us

Петчленен състав на Върховният административен съд отхвърли жалбите на НЗОК, БЛС и Министъра на зравеопазването, с които същите оспорват решение на ВАС за спиране на действието на членове от Анекса към НРД подписан на 29 април от БЛС и НЗОК.

Искането за спиране на разпоредбите бе направено от Националното сдружение на частните болници, Сдружението на общинските болници в България и болница Сърце и мозък.
Спира се действието на чл. 368а от НРД, в който се казва, че Изпълнителите на болнична медицинска помощ са длъжни да осъществяват дейността си в рамките на утвърдените лимити, че Националната здравноосигурителна каса не закупува дейности, чиято стойност надвишава месечните лимити, че Лечебните заведения – изпълнители на болнична медицинска помощ определят работните заплати в съответствие с размерите на брутните трудови възнаграждения по категории персонал съобразно колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ (КТД) 2022 г., а при установено несъответствие след тази дата НЗОК заплаща на съответното лечебно заведение по по-ниски цени. Самият КТД 2022 не е подписан от нито една представителна работодателска организация, което на практика означава, че не съществува в правния мир.
В мотивите на съда се казва:
За да спре изпълнението на &71 и &72 и &91, ал. 1, т. 1, в частта й относно влизане в сила на &71 и &72 на 01.01.2022 г., съдът е приел, че оспорените норми от една страна преразпределят средствата в бюджета на болниците, а от друга ограничават възможността им да получат заплащане в пълен размер на извършената дейност по оказване на болнична медицинска помощ, ако средствата не са правилно разпределени според въведените с тях правила или надвишават месечните норми, поради което ще причинят на жалбоподателите значителни имуществени вреди, което е видно и от направените от тях прогнозни изчисления и финансови обосновки. Допълнително е аргументирал спирането на изпълнението с това, че при фиксирани лимити за дейностите на болниците последните няма да могат да компенсират увеличените разходи за персонала с приходи от увеличена дейност, доколкото оспорените разпоредби предвиждат санкция при превишаване на установените лимити. Поради изложеното съдът е обосновал извод, че действието на оспорените текстове би довело до отлагане или би затруднило оказването на болнична медицинска помощ на пациентите.
Съдът е приел, че жалбоподателите не само са заявили какви вреди ще настъпят за тях при действието на оспорените разпоредби, но и са доказали вероятността от настъпването на значителни икономически вреди чрез съпоставянето на прогнозните разходи за персонал и бюджетните им средства. Спирането на изпълнението следва да се допусне в защита на особено важни интереси, противопоставими на правата, които оспорените норми охраняват.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.Рядко в съдебната практика се виждат такива определения, с които се спира действието на подзаконов нормативен акт. Постановяването на такова Определение означава, че съдът е установил грубо нарушение на закона, както и, че ако не спре действието ще има тежки, неблагоприятни последици, както за болниците, така и за лекуваните в тях пациенти.
Недопустимо е институции като НЗОК, БЛС и МЗ да извършват подобно погазване на закона, дори и целите им да са били благородни. От тях се очаква да защитават правовата държава и върховенството на закона. Припомняме какво значи това:
Върховенство на закона има тогава, когато властта се упражнява единствено в рамките на принципите, процедурите и ограниченията на закона и всеки може да получи обезщетение от всеки друг за нанесена му вреда, независимо от положението на другия в обществото.


Хареса ли ви тази статия? Ако искате да не пропуснете някой от нашите анализи и коментари, можете да се абонирате за нашия седмичен бюлетин, като въведете имейл адреса си тук.


 

Каква е причината за липса на лекарства?

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up