ПРАВО

Пак дават на прокурор фирмата, направена за да строи детската болница

Пак дават на прокурор фирмата, направена за да строи детската болница

„Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД е създадена през септември на 2020 година. Месец по-късно министърът на здравеопазването Костадин Ангелов и прехвърля правата си на възложител по договора за изграждане на национална детска болница. Една седмица след прехвърлянето на правата „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД превежда на ДЗЗД „Детско здраве“ близо 10 милиона лева за строително ремонтни дейности, въпреки, че няма издадена виза за проектиране, нито изготвени архитектурни, инженерни и други проекти. Няма информация за начина на разходване на тези средства.

Заради констатирани редица нарушения, служебният министър д-р Стойчо Кацаров в средата на 2021 година предава материалите на прокуратурата, която няколко месеца по-късно образува досъдебно производство. С негово решение в края на 2021 година дейността на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД е прекратена, чрез процедура по вливане в Университетската болница по детски болести проф. Иван Митев. Месец по-късно сегашният министър проф. Сербезова отмени процедурата по вливане. След още шест месеца и извършен повторен одит, МЗ достига до същите изводи за извършени нарушения на закона и отново сезира прокуратурата.


{module title="Подобни статии"}


В съобщението на МЗ публикувано днес се казва, че е извършена проверка на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, при която „са установени редица съществени пропуски в работа на дружеството и по тази причина докладът с резултатите от проверката е изпратен на прокуратурата за предприемане на последващи действия.“
От създаването на  дружеството до 31.12.2021 г.  са изразходвани средства за заплати и издръжка, в размер на 415 хил. лв. Тъй като дружеството няма приходи, разходите представляват загуба и се приспадат от записания капитал в размер на 100 млн. лв., като към 31.12.2021 г. собственият капитал вече е в размер на 99 588 000 лв.
Министърът на здравеопазването Асена Сербезова е сменила борда на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД. За председател на Съвета на директорите е определен адв. Веселин Варчев, а за изпълнителен директор на дружеството е избрана проф. Елена Пенева – Златкова.
Относно изграждането на детска болница, последната информация от МЗ е, че се търси подходящ терен. 


{module title="Subscribe"}


 {module title="Анкета"}

Подобни статии