Вторник, Януари 31, 2023
Follow Us

НЗОК е определила годишен лимит за изследване на Ядрено-магнитен резонанс от 20 000 случая. Цената на едно изследване е 225 лева. Всеки лекар може да издаде направление за изследването, но цената му се включва в месечния лимит за направления. Така едно направление за ЯМР струва колкото 10 направления за консултации. Пращайки един пациент за ЯМР, повечето лекари биха се лишили от възможност за каквато и да е консултация на другите си пациенти до края на месеца. Ако издадат две или три такива направления, най-вероятно ще трябва да връщат пари на НЗОК. За това никой нормален лекар не издава такива направления.

Съществува резервен механизъм. Лекарят издава направление извън определения му лимит, но изследването може да се осъществи само, ако се получи предварително разрешение от РЗОК. Това обикновено отнема 1 месец. Срок, който хората не чакат, ако лечението не може да се отлага.
Тогава влиза в сила третия механизъм – болния си плаща за изследването, въпреки, че е здравноосигурен и ЯМР е включен в НРД.
Има и още един механизъм. Постъпване в болница, където ти правя изследването безплатно. НЗОК плаща цената на Клиничната пътека, която може да е и 10 и повече пъти по-скъпа.
Тези игрички не са от вчера и днес. От години е така. Всички са свикнали и никой не го прави на въпрос.
Повод да го поставим отново е неволята на пациент със съмнение за рак на бъбрека. Изследването на ЯМР е необходимо за да се назначи операция. Лекарят е казал на пациента, че изпраща на РЗОК направлението за ЯМР за съгласуване. Седмица по-късно пациентът иска да провери дали има одобрението на касата, но получава отговор, че това не може да стане, ако не се знае номера на направлението. Името, ЕГН, Уникалния код за достъп и името на лекаря, издал направлението оказва се не вършат работа – можем да си представим за каква информационна система става дума, вероятно тефтер.
Пациентът чака и не знае до кога. Той дори не е сигурен дали заветното направление е издадено и стигнало до касата. Няма и как да провери.
Може ли да е другояче? Може разбира се, ако целта е да се обслужат, а не да се тормозят болните.
На първо място могат да се увеличи броя на изследванията, заплащани от НЗОК, например два пъти или три пъти. Вместо едно ЯМР на 10 000 прегледа, както е сега, да станат 2 или 3 на 10 000 прегледа. От къде ще дойдат парите? От спестените разходи за ненужни хоспитализации. Може пациентът да доплати 10% от цената, например за да се регулира свръх употребата.
На второ място, РЗОК може да съгласува/или откаже да съгласува изследването не за 30 дни, както го прави сега, а например за 1 ден.
На трето място услугата може да се включи между тези, за които се получава информация с Уникалния код за достъп. Така ще си спестим излишни нерви разкарване, загуба на време и на служителите на касата и на пациентите.
Какво е нужно за да стане това? Малко воля, разум и няколко дребни, технически промени.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up