Сряда, Февруари 01, 2023
Follow Us

През 2020 г. Европейската агенция по лекарствата EMA e одобрила 97 нови лекарс-тва, съобщи пресслужбата на агенцията в обзорен информационен материал за рабо-тата й през изминалата година. Активните субстанции на 39 от тези медикаменти за първи път се регистрират в ЕС, допълват от ЕМА.


Запазва се тенденцията от последните години да навлизат най-много иновативни продукти в областта на онкологията и онкохематологията, следвани от лекарства за лечение на инфекциозни болести, енодкринно-метаболитни заболявания, белодробни болести и алергии, неврологични заболявания, както и медикаменти, приложими в иму-нолоигята, ревматологията и трансплантациите. Част от одобрените продукти са от групата на лекарствата – сираци, предназначени за лечение на редки болести.
Европейският лекарствен регулатор е актуализирал също така препоръките за по-вишено внимание при употребата на три групи добре познати и често предписвани ле-карства.


Препоръката на експертите е да бъде ограничена употребата на лекарства, съдър-жащи ципротерон ацетат поради риск от поява на менингиом. Рискът от поява на този мозъчен тумор се увеличава успоредно с кумулативните дози ципротерон ацетат, до-пълват от ЕMA. По тази причина употребата на ципротерон ацетат е противопоказана при пациенти с менингиом или анамнеза за менингиом, заключават оттам.
Агенцията препоръчва също така актуализиране на информацията за безопасност при хормонозаместителна терапия (ХЗТ), използвана за лечение на симптоми на мено-паузата. Актуализациите се основават на доказателства от голямо проучване, публику-вано в научното списание The Lancet през август 2019 г., което потвърждава известния по-висок риск от рак на гърдата при жени, използващи ХЗТ. Резултатите показаха, че рискът може да продължи да се увеличава в продължение на 10 години или повече след спиране на ХЗТ, ако тя е използвана в продължение на повече от 5 години.
Експертите на ЕМА препоръчват също така да бъде актуализирана продуктовата информация за флуорохинолоновите антибиотици и в нея да се включи предупрежде-ние, че системните и инхалаторни флуорохинолони могат да увеличат риска от увреж-дане на сърдечните клапи и поява на регургитация.
Освен активната работа по одобрение на ваксини срещу COVID-19, EMA e одобрила и антивирусния медикамент Veklury за лечение на тежко протичаща пневмония при COVID-19, изискваща кислородно подпомагане при деца над 12 години и при възраст-ни.
Одобрение е получила и двукомпонентната ваксина срещу вируса Ебола Mavbea/Zabdeno.

 

Каква е причината за липса на лекарства?
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up