Вторник, Ноември 29, 2022
Follow Us

Авастин (бевацизумаб) с Карбоплатин плюс Паклитаксел подобрява общата преживяемост (OS) и преживяемостта без прогресия (PFS) в сравнение с карбоплатин и паклитаксел самостоятелно при пациенти с метастатичен мукозен меланом, според данни от проучване от фаза 2, публикувано в Journal of Clinical Oncology .

„Мукозният меланом е силно васкуларизиран тумор с изключително лоша прогноза“, пишат авторите на изследването. „Протоколът (Авастин с Паклитаксел и Карбоплатин) може да бъде алтернатива за лечение на напреднал мукозен меланом при болни с противопоказания или неуспех на имунотерапията.“

 Изследователите са изследвали общо 114 пациенти (с нелекуван преди това меланом, на които е било назначено на случаен принцип лечение с (38 пациенти) или без Авастин (76 пациенти), в допълнение към Карбоплатин плюс Паклитаксел (два вида химиотерапия). Както Карбоплатин, така и Паклитаксел са прилагани на всеки четири седмици. Пациентите с назначение на Avastin, получавали лекарството веднъж на всеки две седмици.Пациентите получаващи Avastin, в комбинация с Карбоплатин и Паклитаксел, са имали значително по-дълъг период на преживяемост без прогресия в сравнение с тези, получаващи само Карбоплатин плюс Паклитаксел (4,8 месеца спрямо 3 месеца). Пациентите, които са получили комбинацията с Авастин, също са имали значително по-дълга обща преживяемост от 13,6 месеца в сравнение с 9 месеца за тези, които не са получавали Авастин. Резултатите показват обективна степен на отговор от 19,7% за тези, които са получавали Avastin и 13,2% за тези, които не са го получавали.

Наблюдавани са само леки до умерени нежелани реакции, като най-честата е неутропенията (намаляване на белите кръвни клетки), което се наблюдава и при двете лечебни групи.

„Ще е необходимо по-голямо проучване във фаза 3, за да се потвърди ползата от добавянето на Авастин към Карбоплатин плюс Паклитаксел при този вид рак“, заключават авторите на изследването. 

Ще се подобри ли болничното лечение след увеличението на цените на пътеките?

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up