Петък, Януари 27, 2023
Follow Us

✅В рамките на Европейския съюз съществуват определени правила, които притежателите на разрешения за употреба и всички държави членки следват. Всяко получено съобщение за сериозна нежелана лекарствена реакция се въвежда в европейската база данни EudraVigilance в рамките на 15 дни, а съобщенията, които не отговарят на критериите за сериозност - до 90 дни.

Това прави EudraVigilance източник на солидна информация за последващо проследяване. Тази информация се анализира ежеседмично за търсене на потенциални нови рискове, а притежателите на разрешения за употреба на ваксини срещу COVID-19 ежемесечно предоставят за оценка анализ на получените в периода данни за безопасност.


✅В допълнение за всички разрешени ваксини продължава проучване на дългосрочни данни за безопасност в рамките на клинични изпитвания. Изключително интензивната дейност по проследяване на безопасността до момента потвърждава категорично, че ползите надвишават рисковете при разрешените за употреба ваксини срещу COVID-19. Информацията на ваксините се актуализира при поява на нови и потвърдено-свързани данни. Медицинските специалисти се уведомяват допълнително от притежателите на разрешения за употреба.

Каква е причината за липса на лекарства?
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up