Вторник, Ноември 29, 2022
Follow Us

EMA препоръча издаване на разрешение за употреба в Европейския съюз (ЕС) за Trodelvy (сацитузумаб говитекан), лекарство за лечение на възрастни пациенти с нерезектабилен или метастатичен тройно негативен рак на гърдата, който е лекуван с две или повече предишни системни терапии, поне една от тях за напреднало заболяване.


Тройно негативният рак на гърдата е агресивен вид рак на гърдата, който няма обичайните рецептори (мишени), върху които действат други целеви лекарства за рак.
Понастоящем химиотерапията остава стандартно лечение за пациенти с метастатичен тройно негативен рак на гърдата. Смята се обаче, че само 10 до 15% от пациентите с този вид рак реагират на това лечение, а времето без влошаване на заболяването им е само 2 до 3 месеца. Следователно съществува голяма неудовлетворена медицинска нужда от нови лечения, които подобряват перспективите за пациентите.
Комитетът по лекарствата и хуманната медицина ( CHMP ) към EMA разгледа заявлението за разрешение за употреба по ускорен график, за да позволи на пациентите по -бърз достъп до това лекарство.

В CHMP основава на препоръката си по данни от Фаза 3, многоцентрово, отворено, рандомизирано клинично изпитване. Фокусирано върху безопасността и ефикасността на Trodelvy при 529 пациенти с нерезектируем локално напреднал или метастатичен тройно отрицателен рак на гърдата (mTNBC). Всички записани пациенти са имали рецидив след поне две предишни химиотерапии за рак на гърдата. Участниците са рандомизирани (1: 1), за да получат 10 mg/kg от медикамента като интравенозна инфузия на 1 и 8 ден от 21-дневен цикъл или лечение по избор на лекар (ерибулин, винорелбин, гемцитабин или капецитабин).

Лекарството удължава общата преживяемост (т.е. колко живеят пациентите) с приблизително 5 месеца (11,8 месеца за сацитузумаб говитекан в сравнение с 6,9 месеца при други лечения) и преживяемостта без прогресия на заболяването с около 3 месеца.

Ще се подобри ли болничното лечение след увеличението на цените на пътеките?
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up