Вторник, Ноември 29, 2022
Follow Us

За диагностициране на рак на белия дроб обикновено се използва биопсия, това обаче не винаги е възможно заради местоположението на тумора и понякога може да бъде болезнено за пациента. За защита на неговата докторска степен, д-р де Кок разработва подход за течна биопсия, базиран на PCR метода, чрез търсене на туморни биомаркери в кръвта на пациенти, за които се подозира, че имат рак на белия дроб. Методът е минимално инвазивен, удобен за пациента и се оказва много ефективен.

Търсене на туморни биомаркери
„При много заболявания нещата се свеждат до доказване, че болестта е в тялото “, казва де Кок. "За белодробните тумори сигналният признак е наличието на безклетъчна туморна ДНК (ctDNA)." Проблемът е, че при всеки пациент с рак на белия дроб, особено в ранните стадии на заболяването, безклетъчна туморна ДНК се намира в малки количества, което означава, че са необходими много чувствителни техники за откриването и.
Валидиране и премахване на недостатъците
Преди анализът да може да се използва при пациенти, е необходимо валидиране.
"Ние валидирахме ddPCR теста с референтни стандарти, съдържащи известни концентрации на безклетъчна туморна ДНК ", обяснява де Кок. „Също така разработихме стандартен метод за събиране, обработка и анализ на пробите, когато става въпрос за използване на теста в болници.
След това ddPCR тестът беше подложен на клинично валидиране, като беше приложен върху проби от пациенти, за които силно се подозира, че имат рак на белия дроб, въз основа на анализ на тъканна мутация, което е златен стандарт в диагностиката. Този ddPCR тест вече се прилага в болница Катарина в ежедневната практика.
Когато става въпрос за наблюдение на терапевтичен отговор, златният стандарт е рентгенографското изображение, но недостатъкът му е, че е надеждно само след дълги периоди от време (два до три месеца). Обратно, анализът на ctDNA има потенциал да информира само след няколко седмици.


Де Кок установява абсолютно съвпадение, между концентрацията на ctDNA в кръвта и хода на заболяването според рентгенографски изображения.

Малка помощ за диагностика под формата на алгоритми
Разбира се, едно е да разработите ефективен тест, друго е да разчетете правилно резултатите от тестовете.
За да помогнат диагностицирането, са създадени три алгоритъма включващи резултати от тестове от течни биопсии, използвайки подхода ddPCR и информация от образните изследвания на предполагаемия тумор . Резултатите от алгоритмите отчитат както вероятността за наличие на рак на белия дроб така и разграниченията между различните видове рак на белия дроб.
„Чрез използването на алгоритмите в клиничната практика диагнозата може да стане по-обективна и има няколко предимства. „Този тест може да бъде полезен в случаите, когато диагнозата е неубедителна или когато пациентът е твърде болен, за да му бъде направена тъканна биопсия . Благодарение на алгоритмите и този минимално инвазивен тест пациентите могат да получат точната диагноза по-рано и също така да избегнат задължителната до сега тъканна биопсия.

Източник: Medicalexpress.com

 

Ще се подобри ли болничното лечение след увеличението на цените на пътеките?
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up