Петък, Февруари 03, 2023
Follow Us

Всички 14 пациенти с напреднал рак на ректума с генетични мутации, наречени дефицит на поправка на несъответствия (MMRd), които са получили имунотерапия с лекарството Jemperli (dostarlimab - Достарлимаб) на GlaxoSmithKline (GSK), са влезли в ремисия, без нужда от химиотерапия или операция.
Jemperli е анти-PD-1 моноклонално антитяло.

Забележителните резултати от това проучване бяха представени на годишната среща на ASCO – Американското дружество по клинична онкология - през 2022 г. По-ранни резултати, обхващащи само 12 пациенти, бяха публикувани в The New England Journal of Medicine тази седмица от изследователи от Memorial Sloan Kettering (MSKCC) в Ню Йорк.
Д-р Андреа Черчек, директор на отдела за колоректален рак в MSK и д-р Луис Диас,онколог в раковия център Memorial Sloan Kettering (MSKCC) в Ню Йорк, са ръководители
на изследването.
Освен, че се постига 100% отговор на терапията сред пациентите, изследователите казват, че проучването също така предоставя рамка за оценка на високоактивни терапии в неоадювантни условия - щадящи пациентите от химиотерапия и хирургия. Те наричат този нов подход "имуноаблативна" терапия.
Всички 14 пациенти, които са започнали лечение досега и са били проследявани в рамките на шест месеца, са постигнали клиничен пълен отговор без данни за растеж на тумора, като това е констатирано след физически преглед, ендоскопия, ПЕТ/КТ или ЯМР сканиране.Към днешна дата на нито един пациент не се е наложило да бъде прилагана химиотерапия или да бъде извършвана хирургична операция и не са отчетени случаи на прогресия или рецидив по време на проследяването (до 25 мhttps://www.insideprecisionmedicine.com/есеца). Не са наблюдавани и сериозни нежелани реакции.
„Хирургичните интервенции и лъчетерапията имат траен ефект върху фертилността, сексуалното здраве, функцията на червата и пикочния мехур. Последствията за качеството на живот са значителни, особено за тези пациенти, при които стандартното лечение би повлияло на фертилността. Тъй като заболеваемостта от рак на ректума нараства при млади пациенти, този подход може да има голямо значение“, казва д-р Черчек.
През август 2021 г. Агеницията по храните и лекарствата в САЩ предостави ускорено одобрение на Jemperli (dostarlimab - Достарлимаб) за възрастни пациенти с рецидивиращи или напреднали солидни тумори, при които са налице генетични мутации, наречени дефицит на поправка на несъответствия, които са прогресирали при или след предишно лечение и когато няма задоволителни алтернативни възможности за лечение.
Д-р Диас казва, че резултатите са обещаващи, но е необходимо по-дългосрочно проследяване.

Източник: https://www.insideprecisionmedicine.com/ 

Каква е причината за липса на лекарства?

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up