Петък, Февруари 03, 2023
Follow Us

Напредналият недребноклетъчен рак на белия дроб представлява 84% от всички случаи на рак на белия дроб. Американското онкологично дружество изчислява, че през 2022 г. ще има около 236 740 нови случая на рак на белия дроб и около 130 180 смъртни случая само в САЩ.
Наскоро изследователи проведоха рандомизирано проучване фаза II на комбинация от лекарства: рамуцирумаб и пембролизумаб.

Рамуцирумаб е инхибитор на рецептор-2 на съдов ендотелен растежен фактор (VEGFR-2) и действа като блокира ензимите, необходими за образуването на кръвоносни съдове и подпомагащи кръвноснабдяването на тумора. Пембролизумаб, от друга страна, е имунотерапевтично лекарство, известно като чек пойнт инхибитор.
От проучването изследователите установяват, че пациентите, лекувани с комбинация от двата медикамента, са имали по-голяма преживяемост от 31% в сравнение с пациентите на текущи стандартни лечения , включващи чекпойнт инхибитори и химиотерапия.
Проучването е проведено сред 136 пациенти, които преди това са били подложени на стандартни терапии, включително имунотерапия и химиотерапия на базата на платина за лечение на недребноклетъчен рак на белия дроб или пациенти с рецидивиращо заболяване.
Пациентите са били разпределени на случаен принцип и са се лекували с рамуцирумаб, в доза от 10 mg/kg, заедно с пембролизумаб в доза 200 mg веднъж на всеки 21 дни, и втора група, които са се лекували със стандартна химиотерапия.​Лечението продължава, докато прогресията на заболяването не покаже липса на отговор на лечението, симптоматично влошаване, неприемлива токсичност, забавяне на лечението по някаква причина над 84 дни или, когато лечението бъде прекратено по желание на пациента.
На пациентите са били правени образни изследвания през първата година на всеки 6 седмици, а след това на всеки 12 седмици.
В крайна сметка пациентите, лекувани с комбинация от рамуцирумаб и пембролизумаб, са имали средно време на преживяемост от 14,5 месеца след лечението, в сравнение с 11,6 месеца за тези на стандартна терапия.​_
Докато 42% от пациентите в групата напациентите, лекувани с комбинация от рамуцирумаб и пембролизумаб са имали нежелани реакциии, свързани с лечението, този процент е бил 60% за тези на стандартна терапия. Сред нежеланите събития изследователите включват смъртни случаи, свързани с лечението, които са три в първата група и четири във втората.
„Първо, пациентите са имали предишен туморен отговор към инхибиране на имунната контролна точка и добавянето на анти-ангиогенна интервенция с инхибиране на VEGFR2 може да насърчи директните ефекти върху дендритните клетки и цитотоксичните Т-лимфоцити за подобряване на антитуморните имунни ефекти“, смята д-р Карен Рекамп, водещ изследовател в проучването и директор на отдела по медицинска онклогия в болница Ceda​_rs-Sinai в Лос Анджелис, Калифорния.
Д-р Рекамп предполага, че това инхибиране може да е увеличило способността на имунните клетки да инфилтрират тумори на рак на белия дроб в тялото.
Необходими са още проучвания, обаче, тъй като 136 пациенти са твърде малко, за да могат да се направят изводи за разнородната популация.

Източник: MedicalNewsToday 

Каква е причината за липса на лекарства?

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up