Вторник, Октомври 04, 2022
Follow Us

Днес Национална система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории (НСВОК) получи поредния сертификат по ISO 9001:2015. Сертификатът е издаден от една от най-реномираните компании в световен мащаб - TUVReinland под номер 01 100 1620064 и е валиден за 3 години.


Като независима, неправителствена и нестопанска организация, ЦЗПЗ е координатор на Национална система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории. Системата бе изградена от ЦЗПЗ през 2014 година с основна цел да осигури независима, нетърговска външна оценка на клиничните лаборатории. Контролът се осъществява ежемесечно за основните лабораторни показатели, а оценката на резултатите на всяка една лаборатория се прави на базата на изцяло внедрения Международния стандарт ISO 13528/2005 Точното наименование на стандарта е Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons. Това е действащия ISO стандарт по отношение на методите на сравнение и те са изцяло въведени в нашата система.
Организацията на процесите е направена, съгласно ISO/EIC 17043. Точното му наименование е General requirements for proficiency testing. Това е стандарт за общите изисквания към изграждането и организацията на системи за външна оценка на качеството.
Изпълнението на изискванията на ISO стадарти е важно за повишаване на качеството на процесите на външна оценка.Така участието в тази система е допълнителна гаранция за това, че измерените резултати са верни и може да служи, като основен критерий, когато трябва да изберем в коя лаборатория да направим своите изследвания.


 

Какво е мнението ви за общинските болници?

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Добавете коментар

Изпратете

Най-новите статии

Log in or Sign up