МЕДИЦИНА

Нов инструмент за определяне на риска от развитие на рак на черния дроб при пациенти, излекувани от хепатит С

hepatitХепатит С вече може да се лекува ефективно, благодарение на съвременните лекарства. Въпреки че са излекувани, обаче, някои пациенти могат да развият рак на черния дроб. Понастоящем се прави ултразвуков скрининг на всеки две години, за да се следи за начална форма на рак. Изследователски екип в MedUni Vienna е разработил нов инструмент, който може да определи риска от рак при тези пациенти пациентите с едно изследване. Тяхното проучване по този въпрос наскоро беше публикувано в Journal of Hepatology.

Хепатит С е вирусна инфекция, която е широко разпространена в целия свят. От няколко години се лекува с модерни лекарства, така че може да бъде излекувана в повече от 95 процента от случаите. Въпреки, че успяват да се изелкуват от вируса, при някои пациенти, които са развили фиброза, продължава да има риск от развитие на рак на черния дроб (хепатоцелуларен карцином). Понастоящем се препоръчва ултразвуково сканиране веднъж на 6 месеца, като скринингова мярка за ранно диагностициране, но това е неудобно за пациентите и скъпо за здравната система.
Изследователска група от Отдела по гастроентерология и хепатология към Медицинския отдел на MedUni Виена е разработила инструмент за изчисление на риска, който изисква само един, еднократен преглед. Въз основа на различни неинвазивни тестове, екипът, ръководен от Матиас Мандорфер и Георг Семлер, е успял да идентифицира алгоритъм, който може да оцени индивидуалния риск от рак на черния дроб въз основа на кръвните стойности и степентз на фиброза на черния дроб. Това изследване се извършва в края на лечението на хепатит С и също така отчита допълнителни рискови фактори като възраст и консумация на алкохол.
Този нов инструмент служи за разграничаване на пациентите с много нисък риск от тези с висок риск. Докато предишната препоръка за ултразвуков скрининг не изглежда ефективна в случай на пациенти с нисък риск от рак, е необходимо постоянно наблюдение в групата на високорискови пациенти, казват изследователите, посочвайки стойността на резултатите от проучването. Проучването вече потвърди прогнозната стойност на алгоритъма при група пациенти от няколко европейски страни и може значително да опрости последващите процедури след лечение на хепатит С в бъдеще. „Нашето проучване ни позволи да надградим нашата предишна научна работа и да направим по-нататъшна стъпка към персонализирани последващи грижи при пациенти, излекувани от хепатит С“, добавя Матиас Мандорфер.

Подобни статии