Вторник, Януари 31, 2023
Follow Us

таксаМесец декември 2015 г. лежах в болница 7 дни. На 2 май 2016 година постъпвам за лечени за още 7 дни. Трябва ли 10-те дни болничен престой, за които ще платя такса да са без прекъсване, за да може да бъда освободена от такса?


Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., в сила от 01.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) За всяко посещение при лекаря или при лекаря по дентална медицина, както и за всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно, лицата по чл. 33 заплащат на лекаря, на лекаря по дентална медицина или на лечебното заведение суми, определени с постановление на Министерския съвет.
Това е текстът на закона. Законодателят е използвал думата "годишно", а не "календарна година".

Спопред ГПК сроковете се изчисляват по сления начин:
Изчисляване на сроковете
Чл. 60. (1) Срокът се изчислява по години, месеци, седмици и дни.
(2) Срокът, който се брои на години, изтича в съответния ден на последната година, а ако месецът в последната година няма съответно число, срокът изтича в последния му ден.
Следователно, срокът за изчисляване на заплащането е от дата до дата.
Законът не изисква 10-дни да са без прекъсване.
Ако приемем, че сте били в болница от 01 до 07 декември и сте заплатили за 7 дни престой, то за срока до 30 ноември, включително имате задължение да платите още 3 дни болничен престой, независимо колко дълга и бела хоспитализацията и колко пъти сте били настанявани за болнично лечение. Разбира се трябва да удостоверите с документ, заплатената такса за престой в болница.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up