МЕДИЦИНА

Нова терапия за метастазирал рак на дебелото черво може би е на хоризонта

Нова терапия за метастазирал рак на дебелото черво може би е на хоризонта

Колоректалният рак е вид рак, който може да бъде много опасен, когато се метастазира. Скринингът може да помогне с ранното откриване, но изследователите все още работят, за да разберат най-добрия начин за лечение на колоректален рак, който вече има метастази.

Скорошно проучване, публикувано в The Lancet, разглежда лечението на метастатичен колоректален рак. Изследователите са установили, че лекарството фруквинтиниб превъзхожда плацебото по отношение на резултатите от лечението. Резултатите показват, че фруквинтиниб може да помогне за увеличаване на преживяемостта при хора с рефрактерен метастатичен колоректален рак.
Това проучване разширява изследванията за лечението на рефрактерен метастатичен колоректален рак.
Проучването е международно, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано, фаза 3.
Проучването включва данни от участници в 14 държави, общо 691 участници. Всички участници вече са получили предишно лечение за колоректален рак.
Участниците в проучването са разделени на две групи. Едната група получава плацебо, а другата получава фруквинтиниб, лекарство, което влияе върху клетъчния растеж.
Фруквинтиниб (fruquintinib) е „селективен инхибитор на рецепторите на васкуларен ендотелен растежен фактор (VEGF) и действа като спира кръвоснабдяването на тумора, като по този начин възпрепятства неговия растеж и разпространение.В групата на фруквинтиниб изследователите са установили, че участниците са имали 34% намален риск от смърт, а 24% от участниците в групата на лечение също са имали преживяемост без прогресия след шест месеца. Обратно, само 1% от групата на плацебо има преживяемост без прогресия след шест месеца.
„Проучването подчертава значимо подобрение в общата преживяемост и преживяемостта без прогресия сред пациентите, които са били подложени на множество линии на лечение, показвайки средно време на преживяемост от 7,4 месеца спрямо 4,8 месеца в плацебо групата. Това значително подобрение, особено като се има предвид приемливият профил на безопасност на фруквинтиниб, е особено забележително. Нежеланите реакции като цяло бяха управляеми с минимална честота на прекъсване на лечението поради токсичност, свързана с лечението.“, подчертават изследователите.
Изследвания като настоящото дават надежда за подобряване на лечението на тежък колоректален карцином.
„Тези констатации могат да бъдат много полезни за пациенти в напреднал стадий на колоректален рак, и показват значението на клиничните изпитвания при разработването на следващото поколение медикаменти.“ каза д-р Misagh Karimi, медицински онколог, специалист по стомашно-чревни ракови заболявания в City of Hope Orange County Lennar Foundation Cancer Center, Калифорния.
Колоректалният рак е общо наименование за ракови заболявания, засягащи ректума или дебелото черво. Въпреки че всеки може да развие колоректален рак, определени рискови фактори могат да увеличат риска, като например, фамилната анамнеза за колоректален рак, тютюнопушенето, затлъстяването.
Когато колоректалният рак се разпространи в други органи като черния дроб, петгодишния период на преживяемост драстично намалява. Петгодишната преживяемост при колоректален рак, който се е разпространил в отдалечени органи, е около 13%. Обратно, ракът, който все още е само в дебелото черво или ректума, има 91% 5-годишна преживяемост.
Това проучване се основава на предишни изследвания и резултатите от това проучване вероятно означават, че фруквинтиниб може да бъде полезен при лечението на метастатичен колоректален рак. Авторите на изследването отбелязват: „Ще са необходими допълнителни изследвания, за да се определи оптималната стратегия за последователност за пациенти, които са се провалили с поне две линии на терапия.“
Лекарите ще трябва да преценят риска от употребата на фруквинтиниб спрямо потенциалните нежелани лекарствени реакции.
Изследователите подчертават значението на ранната диагностика на колоректалния карцином, тъй като според статистиката над 50 % от всички новооткрити карциноми са в напреднал стадии.
Източник:MedicalNewsToday


 

Хареса ли ви тази статия? Ако не искате да пропуснете някоя, абонирайте се за нашия бюлетин.

Подобни статии