МЕДИЦИНА

Открити са нови комбинации от лекарства за резистентни ракови заболявания

Открити са нови комбинации от лекарства за резистентни ракови заболявания

Изследователите от института Sanger са създали най-големия нов ресурс в света, използвайки систематично тестване на лекарства и генетични анализи, за да покажат нови потенциални комбинации от лекарства за рак на гърдата, дебелото черво и панкреаса.
Нов анализ насочва вниманието към много лекарствени кобинации, които могат да се окажат ефективни при различни видове рак, които трудно се поддават на лечение.
Изследването, проведено от института Sanger включва тестване на комбинации от лекарства за рак, които вече се прилагат при пациентите.

Документът, публикуван на 23 февруари 2022 г. в списание Nature, също свързва биомаркери, които могат да се използват за идентифициране на пациенти, които биха се възползвали от новооткроените комбинации, за да се гарантира, че те се използват по най-ефективния начин.
Този свободно достъпен ресурс дефинира как комбинациите от лекарства за рак в специфични молекулярни среди работят заедно, с цел избягване на резистентност, минимизиране на токсичните странични ефекти и намиране на нови терапии за някои от най-трудните за лечение видове рак.
Изследователите се надяват, че други учени могат да използват този ресурс, за да подпомогнат бъдещото клинично развитие на комбинираните терапии.
Комбинации от лекарства се използват за лечение на различни заболявания, включително ХИВ и някои видове рак.
В тази нова публикация, от института Sanger, изследователите се фокусират върху анализирането на вече клинично значими лекарства чрез използване на систематично тестване на лекарствени комбинации, комбинирано с анализ на генетична информация По този начин изследователите създават нов ресурс за прогнозиране на ефективни комбинации от медикаменти. Те могат също да използват молекулярната информация, за да идентифицират биомаркери, които биха могли да определят групи пациенти, които биха се възползвали от комбинираното лечение.


{module title="Подобни статии"}


За да демонстрират, че техният анализ е ефективен при приложение в реалния свят, изследователите прилагат комбинация от лекарства при мишки, с ракови клетки на дебелото черво със специфична двойна мутация. Комбинацията е от лекарство, което вече се използва за рак на дебелото черво, с друго, което е в клинична разработка. Чрез комбинацията от двата медикамента се спира туморния растеж при мишките, и по този начин се потвърждава ползата от комбинирането на лекарства, които са в клинично изпитване с вече съществуващите.
Много лекарства са безопасни, но не показват клинична ефикасност сами по себе си. Този анализ може да помогне да се покаже как тези лекарства могат да бъдат комбинирани, за да имат по-голяма ефикасност и коя група пациенти потенциално биха имали полза.
„Този отворен ресурс използва задълбочен генетичен анализ, за да се разбере кои лекарства работят най-добре заедно и да се идентифицират пациенти, които биха могли да се възползват най-много. В допълнение към комбинациите, които открихме, това изследване използва най-големия брой клетъчни линии досега в това тип изследване, което позволява бъдещи проучвания да разкрият повече възможни комбинации", казва д-р Елизабет Кокър, докторант от института Sanger и един от авторите на проекта.
„Резистентността към лечението при пациенти с онкологични заболявания е огромен проблем, който струва животи и следователно наличието на други ефективни терапии, когато ракът не реагира, е жизненоважно. Този свободно достъпен ресурс ще даде възможност за прецизиране на терапиите с цел преодоляване на резистентността към лечението, ограничаване на токсичността на съществуващите лекарства и разширяване на спектъра от възможности за пациенти с рак на гърдата, дебелото черво или панкреаса. Надяваме се, че това ще бъде използвано от учени от цял свят за изследване на неизследвани досега комбинации от лекарства, което води до нови възможности за тези, които се нуждаят от това“, казва д-р Матю Гарнет, старши автор на проекта и ръководител на група в института Sanger.


{module title="Subscribe"}


 {module title="Анкета"}

Подобни статии